By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [10], říjen, s. 118
Annotation: Referát o divadelní inscenaci hry P. Borky "Lidice", již uvádí Divadlo Balbínka.
Article
2
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [11], listopad, s. 44-[45]
Annotation: Referát o divadelní inscenaci hry P. Jurdy "Hadry, kosti, kůže" o J. Werichovi a V. Holanovi, již uvádí Švandovo divadlo.
Article
3
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [11], listopad, s. 122
Annotation: Referát o divadelní inscenaci hry V. Havla "Žebrácká opera", již uvádí Městské divadlo Brno.
Article
4
Other Authors: '; ...Kříž, Jiří P., 1947- jk01070152...
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [2], 30. 1., s. 94
Annotation: Referát o inscenaci "Hoří v sadě rodném květ".
Article
5
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [9], 28. 8., s. 94
Annotation: Anotace divadelní inscenace hry A. Michalové "Jediný život" o básníkovi J. Zahradníčkovi.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 270, 21. 11., s. 11
Annotation: Referát o divadelní hře "Res publica III", o politickém pásmu složeném z textů osobností jako K. Kryl, V. Havla, K. Čapka, I. Wernische a dalších.
Article
7
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [11], 30. 10., s. 80
Annotation: Referát o divadelní dramatizaci románu K. Tučkové "Žítkovské bohyně", již uvádí Divadlo pod Palmovkou.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 279, 1. 12., s. 13
Annotation: Referát o inscenaci divadelní hry bratří Mrštíků "Maryša" v příbramském divadle; zdůrazněna je problematika srozumitelnosti nářečí.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 275, 27. 11., s. 12
Annotation: Referát o novém představení v Divadle Semafor "MeToo", vyzdviženy jsou především písňové texty a poezie J. Suchého.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 287, 11. 12., s. 9
Annotation: Referát o divadelní adaptaci "Dopisů Olze" V. Havla.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 84, 9. 4., s. 10
Annotation: Referát o divadelní adaptaci románu P. Kohouta "Katyně" v Divadle Horní Počernice.
Article
12
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [9], září, s. 126
Annotation: Referát o divadelní inscenaci L. Smoljaka "Malý říjen", již uvádí Klicperovo divadlo v Hradci Králové, o divadelní inscenaci D. Drábka "Kanibalky...
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 2, 3. 1., s. 10
Annotation: Referát o divadelní inscenaci dramatu V. Maškové "Země česká, domov můj?", hra je srovnávána s tvorbou R. Medka.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 15, 18. 1., s. 11
Annotation: Referát o divadelní adaptaci románu bratří Mrštíků "Rok na vsi" v Divadle Pod Palmovkou.
Article
15
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [12], prosinec, s. 116-[117]
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci hry T. Dianišky a I. Orozoviče "Bezruký Frantík", jež vychází z životního příběhu F. Filipa, který se narodil...
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 233, 7. 10., s. 15
Annotation: Referát o inscenaci z písničkového a esejistického odkazu K. Kryla (Švandovo divadlo Praha, premiéra 5. 10. 2013).
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 37, 13. 9., s. 13
Annotation: Poznámka o autorské divadelní inscenaci D. Drábka, vycházející z jeho rozhlasové hry Koule.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 3. 5., s. 14
Annotation: Referát o pražské premiéře projektu Taková slavnost!, "inscenační tetralogie" divadla Husa na provázku, ztvárňující díla bratří Čapků.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 26/27, 27. 6., s. 14
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 44, 1. 11., s. 12-13
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article