By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 16, 2005/2006, č. 3, s. 84-85
Annotation: Jubilejní portrét M. Krčmové.
Article
2
3
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná (D). -- ISSN 1213-5690. -- Roč. 3, 2003, č. 3, s. 36-47
Annotation: S kapitolami: Současná definice stylu a stylistiky; Stratifikace stylistiky; Vzájemný vliv českých a anglosaských teorií stylu.
Article
4
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 147-148
Annotation: Životopisný portrét bohemistky M. Krčmové, autorky prací z oblasti jazykovědy a stylistiky, při příležitosti jejích sedmdesátých narozenin...
Article
6
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 44, prosinec, s. 54-55
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 19, 2010, s. 441-442
Annotation: Jubilejní portrét Marie Krčmové při příležitosti jejích sedmdesátých narozenin.
Article
14
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A). -- ISSN 0231-7567. -- Roč. 52, 2003, č. 51, s. 249-252
Annotation: Jubilejní medailon; připojena Bibliografie prací ze léta 1997-2002 (s. 252-255).
Article
20
Annotation: Sborník příspěvků z 3. ročníku setkání studentů brněnské bohemistiky na Vysočině, mj. s uvedenými příspěvky.
Book