By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 1, 1990, č. 4, s. 3-6
Annotation: Esej o Proglasu; přetištěno z: Arch, 1969, č. 1.
Article
2
In: Bítov. -- ISSN 1211-7528. -- Sv. [1], 1991, září, s. 14
Annotation: Krácený text z pozůstalosti.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1969, č. 12, 27. 3., s. 10
Annotation: O původní, překladatelské a publicistické tvorbě J. H., používajícího pseudonymu K. Jangl.
Article
4
In: Arch. -- ISSN 0587-5250. -- Roč. 1, 1969, č. 1, duben, s. 21-25
Annotation: O úloze poezie v životě národa; též o Proglasu a o J. Zahradníčkovi.
Article
5
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 6, 1974, č. 13, 17. 3., s. 2
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 225, 16. 8., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Venkov. -- Roč. 31, 1936, č. 13, 16. 1., s. 7
Annotation: Referát o ročence Bible a národ český (Ročenka Chudým dětem), kterou vydal dobročinný komitét, Brno 1936.
Article
8
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 4, duben, s. 31-36
Annotation: "Čas spěl rychle k bouřím. Vláda bývalé republiky přijala 21. září mír a vzdala se krajin při hranicích..." Prozaický úryvek románu tematicky...
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 294, 25. 12., s. 11
Annotation: Povídka.
Article
10
In: Soud nad Bábelem. -- S. 276-277
Annotation: Autorův doslov k volnému pokračování románu "Bábel" (Praha, Čs. spisovatel 1968), které v 70. letech nesmělo vyjít.
Book Chapter
11
In: Venkov. -- Roč. 26, 1931, č. 213, 12. 9., s. 6
Annotation: O některých časopisech.
Article
12
In: Venkov. -- Roč. 34, 1939, č. 253, 28. 10., s. 5
Annotation: K polemice s: Trávníček František v 7. č. Naší řeči; Trávníček vystoupil v Lidových novinách proti některým heslům Příručního slovníku...
Article
13
In: Venkov. -- Roč. 26, 1931, č. 176, 30. 7., s. 5
Annotation: O ukončeném 2. ročníku O. V. a jeho obsahu.
Article
14
In: Venkov. -- Roč. 34, 1939, č. 266, 12. 11., s. 7
Annotation: Referát o obsahu 8. čísla časopisu.
Article
15
In: Venkov. -- Roč. 34, 1939, č. 250, 25. 10., s. 5
Annotation: O obsahu 7. čísla 22. ročníku kritické revue pro mládež. Vydává Masarykův ústav pro národní kulturu.
Article
16
In: Venkov. -- Roč. 35, 1940, č. 64, 17. 3., s. 7
Annotation: O obsahu dvojčísla 9.-10. 27. ročníku K. Ú., revue literatury pro mládež.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 28, 3. 2., s. 5
Annotation: Úryvek z prózy F. Křeliny.
Article
18
In: Venkov. -- Roč. 28, 1933, č. 144, 21. 6., s. 6
Annotation: O obsahu 2. svazku 2. ročníku čtvrtletníku Poesie.
Article
19
In: Venkov. -- Roč. 28, 1933, č. 49, 26. 2., s. 8
Annotation: O obsahu 1. svazku druhého ročníku čtvrtelního sborníku pro poesii a literární vědu Poesie.
Article
20
In: Venkov. -- Roč. 32, 1937, č. 136, 11. 6., s. 6
Annotation: Referát o sborníku Čtyři ze Sobotky, který obsahuje čtyři stati k jubileu: Jeřábek F. V., Šolc Václav, Turnovský J. L. a Šrámek Fráňa....
Article