By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [3], červenec/srpen/září, s. 31
Annotation: Stať o Martinovi Kukučínovi a jeho knize Dvě cesty.
Article
2
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [6], 1960, č. [5], září/říjen, s. 19
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 34, 27. 8., s. 2
Annotation: Rozbor srovnávající překlady L. N. Zvěřiny a J. Kintnerové lyricko-epické básně P. Országha-Hviezdoslava.
Article
4
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 9, 1963, č. 165, 16. 7., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 12, prosinec, s. 130-131
Annotation: Medailón k 65. narozeninám.
Article
7
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 11, 20. 11., s. 854
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 18, 1966, č. 10, říjen, s. 314
Annotation: Recenze.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1982, léto, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1981, č. 3, září, s. 3
Annotation: Medailónek k ukázce; se slovem autora.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 44, 1988, č. 267, 12. 11., s. 5
Annotation: Recenze; obs. Doktor v nemocnici, Doktor na horách, Doktor na venkově.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 23, 3. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 19, 6. 5., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
14
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1983, zima, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1981, léto, s. 1
Annotation: O edici Slovenská knihovna Čs. spisovatele připravované na rok 1982.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1979, č. 26, 27. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1976, jaro, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
20