By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 4. 2013
Annotation: Ukázka z biografie Z. Nejedlého.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 102, 2. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 18, s. 1
Annotation: Rozhovor o Křesťanově biografii Z. Nejedlého.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 20, 26. 9., s. 28
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
5
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 104, 4. 5., příl. Víkend, s. 30
Víkend. -- 4. 5. 2013
Annotation: Rozhovor o knize oceněné Magnesií Literou v roce 2013 v kategorii literatury faktu.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 3. 5., s. 1 a 4-5
Annotation: Rozhovor především o Křesťanově biografii Z. Nejedlého.
Article
7
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 43, 20. 2., s. 8
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy o Z. Nejedlém.
Article
9
by Křesťan, Jiří, 1957- jn20000401577{{{}}}}
Published Praha ; Litomyšl : Praha : Paseka ; Národní archiv, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Biografie Zdeňka Nejedlého; obsahuje Základní životopisná data Zdeňka Nejedlého (s. 433-439), Obrazovou přílohu (s. 441-478), Seznam bytů Zdeňka...
Book
10
11
12
13
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 11, 2004, č. 3, s. 149-155
Annotation: Recenze sborníku.
Article
14
15
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 103, 2005, č. 1, s. 218-219
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
16
17
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 104, 2006, č. 1, s. 182-184
Annotation: Recenze; jako Kolmanovi známí či přátelé jsou zmíněni J. M. Langer, F. Langer, M. Brod a J. Hašek. V. Černý je připomenut v souvislosti se...
Article
18
19
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 12, 2005, č. 3/4, s. 846-847
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 104, 2006, č. 3, s. 687-689
Annotation: Recenze.
Article