By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek se věnuje dějinám českého PEN klubu u příležitosti 30. výročí od jeho reaktivace v roku 1989.
Article
2
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 27. 9. 2006
Annotation: Rozhovor s V. Křivánkem o jeho vztahu k Číně, literárním životě v době normalizace a samizdatu; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 16, 6. 10., s. 11
Annotation: Úvahy nad básněmi uvedených autorů.
Article
5
In: Báseň mého srdce. -- s. 211-231
Annotation: Doslov - studie, s kapitolami: Nechci být kůlem vyhlášek, Dnes básník ani neví, proč tu je, Náš všední den je pevnina, Ale báseň je dar,...
Book Chapter
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 7. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 11, 27. 5., s. 3
Annotation: Rozhovor; především o pedagogické práci V. K.; mj. i o jeho nové sbírce.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 37, 29. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Stíny světla. -- s. 71-74
Annotation: Doslov; s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorce (zadní strana obálky).
Book Chapter
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 96, 26. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 41, 1985, č. 26, 31. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor s autorem pravidelných měsíčních přehledů básnické produkce.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 28, 16. 7., příl. Kmen, č. 28, s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 32, 1986, č. 78, 22. 4., s. 6
Annotation: Rozhovor s autorem připravované máchovské monografie.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 48, 29. 11., s. 2
Annotation: Příspěvek v anketě k situaci po 17. 11. 1989; přispěli též: Suchý Jiří, Menzel Jiří, Kirschner Miloš, Daněk Oldřich.
Article
16
In: Svoboda. -- Roč. 95, 1986, č. 125, 30. 5., s. 5
Annotation: Rozhovor; Mácha Karel Hynek.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 13, 21. 3., s. 3
Annotation: Neruda Jan.
Article
18
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 15, 18. 1., příl. Nedělní Telegraf, s. 10
Annotation: Medailón.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 12, 11. 6., s. 8-9
Annotation: Studie připomíná některé významné a dobově příznačné proměny uměleckého experimentu v poezii. Mj. o uvedených autorech.
Article
20