By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 8/9, 1974, s. 199-254
Annotation: Dobrovský Josef; s otištěním dvaceti čtyř vzájemných dopisů z let 1795-1820.
Article
2
3
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 9, 1986/1987, s. 351-357
Annotation: Úvodní komentář k edici listů papeže Řehoř XVI. a vídeňského nuncia: Ludvík kníže Altieri, s koncepty odpovědí pražského arcibiskupa:...
Article
4
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 48, 1979, č. 2/3, s. 318-322
Annotation: Pracovník Literárního archivu Památníku národního písemnictví o svém úkolu.
Article
5
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1978
Annotation: Soupis korespondence a rukopisů.
Book
6
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1973
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů a tisků.
Book
7
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1974
Annotation: Soupis.
Book
8
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1971.
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů, tisků apod.
Book
9
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1972
Annotation: Soupis.
Book
10
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1972.
Annotation: Soupis.
Book
11
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1974
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů, tisků aj.
Book
12
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1974
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů, tisků aj.
Book
13
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1974
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů, tisků aj.
Book
14
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1972, č. 16, s. 13-14
Annotation: Studie o historii a fondech knihovny; též recenze soupisů B.R.
Article
15
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1973
Annotation: Soupis literární pozůstalosti obrozenského lékaře, mj. se soupisem korespondence se současníky.
Book
16
In: Sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. -- ISSN 1804-0624. -- R. 1972, s. 95-105
Annotation: Komentovaný otisk dopisů 13-21; navazuje na edici v témž sborníku 1970, s.159-171.
Article
17
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1972.
Annotation: Soupis.
Book
18
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1971
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů, tisků apod.
Book
19
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1970, č. 11, s. 8-9
Annotation: O návštěvách spisovatelů v knihovně Strahovského kláštera s charakteristikou premonstrátů, kteří jsou spolu s K. M. Čapkem-Chodem, A. Jiráskem,...
Article
20
by Křivský, Pavel, 1912-1989 jk01070123{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1971
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů, tisků apod.
Book