By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 57, 2012, č. 1/2, s. 40-43
Annotation: O latinsko-španělských mystických textech vytištěných v Praze v 16. století J. Černým a pravděpodobně i J. Melantrichem.
Article
4
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 40, 2005, s. 105-115
Annotation: Studie; na s. 116-126 otištěn Komentovaný překlad bohemikální pasáže, na s. 127-133 obr. příl. a mapky.
Article
6
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 14, 1997, s. 215-216
Annotation: Referát o výstavě uspořádané k 450. výročí Cervantesova narození v Zrcadlové síni Klementina.
Article
7
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 230-238
Annotation: Přehledová stať o zkoumání čtenářské mentality našich předků na základě studia zachovalých knihovních souborů a jejich soupisů.
Article
8
9
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 8, 1991, s. 159-173
Annotation: S částmi: Ke dvěma "bestsellerům" 16. století v knihovně Marka Moravce Bydžovského z Florentina - {Bydžovský z Florentina Marek Moravus}, Opět...
Article
10
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 14, 1990, s. 403-425
Annotation: Popis fondu obsahujícího 850 titulů převážně ze 17. století, mnohdy bohemikálního obsahu.
Article
11
12
In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků. -- Sv. 5, 1988, s. 147-157
Annotation: Úvodní studie k edici českého překladu pasáží z uvedeného díla (Čechy, Morava, s. 158-160).
Article
13
14
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 111, 1988, č. 1, s. 44-46
Annotation: Nálezová zpráva zpracovatelky některých španělských bohemikálních tisků ve Státní knihovně ČSR.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 11, s. 400-401
Annotation: O sbírce 82 španělských tisků z l. 1520-1570.
Article
17
In: Ročenka Státní knihovny ČSR 1981/1985. -- R. 1988, s. 266-271
Annotation: O kronikách autorů jménem Fernao Lopes de Castanhed a Damiao de Goís.
Article
18
by Kašparová, Jaroslava, 1952- jn20000401322{{{}}}}
Published České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2010.
Annotation: Monografie; - s Úvodem (s. 7-9) a kapitolami: Kacířské Čechy (s podkapitolami: Čechy a Češi očima italského papeže; Silviovský stereotyp v...
Book
20