By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 238, 12. 10., příl. Orientace, s. x
Annotation: Esej o knize Gottland.
Article
2
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 29, 1999, č. 6, s. 85-91
Annotation: Esej o M. Kunderovi a jeho politickém a literárním vývoji; s kapitolami Sebepopření, Pražské jaro a mráz, Obrana vlastního soukromí, Románový...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 277, 28. 11., příl. Orienatce, s. 31
Annotation: Mj. o sborníku rozhovorů s českými a slovenskými spisovateli a umělci Europa z plakostopiem [Evropa s plochýma nohama] a knihách českých autorů...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 247, 23. 10., příl. Orientace, s. 31
Annotation: Recenze knihy obsahující portréty mj. Jana Patočky, J. Seiferta a P. Tigrida.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 95, 21. 4., příl. Orientace, s. 11
Annotation: Fejeton o festivalu v Bielsku-Bialé, který je věnován české kultuře.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 28, 15. 7., s. 9
Annotation: V první části kritika české interpretace spisovatelovy smrti.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 282, 3. 12., příl. Orientace, s. 30
Annotation: Medailon W. S. Reymonta v rubrice Středoevropské okno.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 285, 7. 12., příl. Orientace, s. vii
Annotation: Rozhovor "o tom, v čem jsou Češi a Poláci různí a proč je Česko pro polskou liberální mládež ráj". Příspěvek k tématu mezinárodní česko-polské...
Article
9
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 1. 6. 2014
Annotation: Článek přibližuje význam A. J. Liehma pro českou kulturu a politiku, úvod je doplněn o historický kontext věnující se polemice M. Kundery a...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. 57
Annotation: Fejeton o vztazích české a polské literatury; mj. o vnímání české literatury v Polsku; autor zmiňuje návštěvu A. Mickiewicze v Praze v roce...
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 16-17
Annotation: Ukázka z polské biografie O. Pavla, jejíž překlad do češtiny připravuje nakladatelství Host.
Article
12
Annotation: Biografie se věnuje životnímu příběhu a osudu českého židovského spisovatele Oty Pavla; s Kaledndáriem života a tvorby Oty Pavla (s. 307-314);...
Book
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 12, 14. 1., příl. Orientace, s. 31
Annotation: Fejeton o generaci tvůrců 60. let.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 44, 2014, č. 1, 13. 2., s. 12-15
Annotation: O Antonímu J. Liehmovi a jeho významu pro českou kulturu a politiku; s historickým úvodem věnovaným politické polemice Milana Kundery a Václava...
Article
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 49, 2019, č. 5, 17. 10., s. 53-55
Annotation: Rozhovor s A. Kaczorowskim o jeho vztahu k české literatuře a především o psaní životopisů O. Pavla, B. Hrabala a V. Havla; připojena bio-bibliografická...
Article
16
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 37, 2007, č. 1, 15. 2., s. 44-49
Annotation: Kulturně-politický esej o fenoménu střední Evropy poučený esejistikou mj. M. Kundery a J. Kroutvora; s biografickou poznámkou o autorovi, polském...
Article
17
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 29, 1999, č. 1, s. 83-89
Annotation: K 1. výročí Hrabalovy smrti; mj. o jeho sebekritickém rozhovoru (Tvorba, 8. 1. 1975). S užitím vzpomínek T. Mazala.
Article
18
online
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 14. 8. 1998
Annotation: Studie o díle a životě B. Hrabala.
Article
19
online
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 26. 4. 2001
Annotation: Článek o životě a tvorbě O. Pavla.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor o české literatuře pohledem polského bohemisty a o Kaczorowského cestě k bohemistice, o středoevropské perspektivě v české literatuře,...
Article