By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [34]-39
Annotation: Biograficky a deníkově laděná próza; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
2
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 14. 5. 2014
Annotation: Rozhovor s V. Kahudou o románu "Vítr, tma, přítomnost".
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 2. 4., s. 7
Annotation: Úryvek románu V. Kahudy "Houština", který původně vyšel ve Tvaru 4/1999.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 181, 4. 8., příl. Salon, č. 429, s. 2
Annotation: O jeho plánech.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 3
Annotation: Odpověď na otázku, zda ho neomezovalo v jeho literární tvorbě povolání provozního v kavárně.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 29, 4. 2., s. B4
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Berimbao. -- 4. s. obálky
Annotation: Poznámka ke knize.
Book Chapter
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 32, 8. 8., s. 52
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 14, 5. 9., s. 1, 12-14
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 284, 7. 12., s. 20
Annotation: Čtenářská glosa k rukopisnému souboru povídek E. Hakla Konec světa.
Article
11
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- R. 2003, č. 24, s. 24
Annotation: Poznámka k otištěné ukázce z pozůstalosti O. R.; kniha Život mezi prsty se připravuje k vydání.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 15, 18. 9., s. 13
Annotation: Úvahy a úryvky z textů L. F.
Article
13
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 11, 2001, č. 4, 23. 4., s. 28-31
Annotation: Rozhovor s prozaikem; souběžně připojena ukázka z připravované knihy Proudy (Petrov).
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 140, 17. 6., příl. Salon, č. 121, s. 3
Annotation: Rozhovor u ukázky z připravovaného románu V. K. Houština.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 39, 29. 9., s. 15
Annotation: Mj. o Hrabalově knize a vědeckém díle E. Bondyho.
Article
16
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 267, 15. 11., příl. Salon, č. 243, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor; připojena ukázka Proudy ze stejnojmenné knihy.
Article
18
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 28, s. 33
Annotation: Mj. o Holešovicích; k úryvku z jeho prózy otištěnému na s. 28-32.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 17, 29. 4., s. 9
Annotation: Rozhovor s prozaikem z okruhu časopisu Vokno.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 17, 15. 10., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article