By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 1, leden, s. 132-133
Annotation: Novoroční úvodní článek v rubrice Dílna, určené začínajícím autorům.
Article
3
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 41, 1974, č. 16, 8. 4., s. 2
Annotation: Text přednášky o umění a životě.
Article
4
5
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 22, 1973, č. 3, 8. 2., s. 28
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 5, 1972, č. 1, 5. 1., s. 10
Annotation: Článek k 90. výročí narození 6.1.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1974, č. 20, 15. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 3, březen, s. 84-86
Annotation: O diskusi před 7. sjezdem Svazu spisovatelů NDR.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1976, č. 234, 1. 10., s. 5
Annotation: K nadcházejícím volbám; s úryvky z rozhovoru s R. Kalčíkem.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 2, únor, s. 70-72
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě R. Kalčíka a o práci Svazu českých spisovatelů s mladými autory.
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1976, zima, s. 7
Annotation: Rozhovor o tvorbě R. K.; se stručným medailonem.
Article
12
In: Zápisník. -- ISSN 0139-7966. -- Roč. 19, 1975, č. 17, 16. 8., s. 30-31
Annotation: Rozhovor o statečnosti a o jejím literárním zobrazení.
Article
13
In: Lidová armáda. -- ISSN 0323-1097. -- Roč. 27, 1974, č. 2, 24. 1., s. 44
Annotation: Rozhovor o její dnešní situaci a perspektivách.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 8, 20. 2., s. 9
Annotation: O formách práce SČS se začínajícími autory.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 2, únor, s. 43
Annotation: O seminářích SČS se začínajícími autory; poznámka u ukázek z jejich tvorby.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 30, 1974, č. 61, 13. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor s představitelem SČS, pověřeným péčí o mladou literaturu.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 17, 24. 4., s. 18
Annotation: O práci SČS s mladými autory.
Article
18
In: Cesta. -- s. 248
Annotation: Doslov.
Book Chapter
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1976, zima, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Šumavský deník. -- s. 158-159
Annotation: Doslov.
Book Chapter