By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 24, 24. 11., s. 9
Annotation: Studie - předmluva ke knize Z. Fajfera.
Article
2
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 5
Annotation: Předmluva k číslu věnovanému české literární teorii (zmíněni uvedení autoři); redaktorem čísla je Libor Martinek.
Article
3
by Kalaga, Wojciech, 1949- mzk2002156753{{{}}}}
Published Brno : Host - vydavatelství, 2006.
Annotation: S autorovým Úvodem (s. 7-17) a s částmi: Pansemiotikon (s. 21-161, s kapitolami: Interpretace a ontologie, Metaparadigma a ekologie poznání, Diskurs...
Book