By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 2, únor, s. 13-20
Annotation: Přetisk studie; s životopisnou poznámkou V. B. o autorovi statě.
Article
2
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- Roč. 1, 1969, č. 1, červen, s. 59-66
Annotation: Otištění úryvků z časopiseckých článků a kniz Z. K.
Article
3
by Kalandra, Záviš, 1902-1950 jk01052615{{{}}}}
Published Praha : Herrmann & synové, 1996.
Annotation: Disertační práce Z. Kalandry (patrně z druhé poloviny 20. let) na FFUK v Praze o řeckém filozofovi Parmenidovi; s ediční poznámkou (s. 285-286),...
Book
4
In: Doutník [samizdat]. -- Č. 2, 1974, s. [1]-[9]
Annotation: Úryvek studie o lidské společnosti, jejím vývoji od primitivního stupně po současnost. Dále se zabývá ekonomií, komunismem, psychologií a...
Article
5
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-4356. -- Roč. 48/49, 1947/1948, č. 1, s. 565-582
Annotation: Kritické poznámky k nové knize Rudolfa Urbánka: Legenda t. zv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmilských i václavských a její autor.
Article