By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lumír. -- Roč. 63, 1936/1937, č. 2, 29. 12. 1936, s. 123-125
Annotation: Kromě Kultury doby je uveden také čas. Aktivisté, ve kterém jsou publikovány polemiky a informace, zejména uměleckého žánru.
Article
2
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 12, 1946, č. 2, s. 68-75
Annotation: Autor se zamýšlí nad raně novověkými legendami o Praze a nad jejich vědeckou reflexí.
Article
3
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 12, 1946, č. 10, s. 528-540
Annotation: Autor připomíná 600. výročí od nastoupení Karla IV. na český trůn.
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 70, 1946, č. 1, s. 31-39
Annotation: Autor se ve studii věnuje sbírkám legend v období českého baroka. V textu odkazuje na svůj článek "Na okraj legendických sbírek českého baroka"...
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 112-114
Annotation: Vzpomínka na aktivity umělecké avantgardy na počátku 20. let; datováno Praha, 22. 11. 1965. - V tematickém bloku Zdeněk Kalista (s. 97-172).
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 115-118
Annotation: Vzpomínka. - V tematickém bloku Zdeněk Kalista (s. 97-172).
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 157-165
Annotation: Dva úryvky ze vzpomínkového textu (padesátistránkového strojopisu); datovány Praha, 13. 8. 1976 a Praha, 14. 8. 1976. - V tematickém bloku Zdeněk...
Article
8
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 32/33, 2001, s. 7-37
Annotation: Studie.
Article
9
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 7 (23), 2000, č. 1/2, únor/březen, s. 3-5
Annotation: O svém vztahu k Turnovsku; s úvodní redakční poznámkou (k 100. výročí Kalistova narození 22. 7.).
Article
10
by Kalista, Zdeněk, 1900-1982 jk01052690{{{}}}}
Published Praha : Garamond, 1999.
Annotation: Soubor medailonů významných osobností, zejména z řad šlechty, psaných původně pro České slovo a Lidové noviny; s Úvodem (s. 7-10) a mj. s...
Book
11
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 15, 1999, č. 88, březen, s. 23-38
Annotation: Úryvky ze stejnojmenné monografie (Vyšehrad 1971) publikované v bloku materiálů z konference pořádané Českomoravskou a Bavorskou Panevropskou...
Article
12
In: Naše věda. -- ISSN 1803-800X. -- Roč. 26, 1948/1949, č. 9/10, s. 303-305
Annotation: Zpráva o kulturních akcích, které se u příležitosti výročí konají.
Article
13
by Kalista, Zdeněk, 1900-1982 jk01052690{{{}}}}
Published Praha : Torst (ve spolupráci s nakladatelstvím Odeon), 1994
Annotation: Monografie o třech dílech (první dva vyšly ve Školním nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze r. 1941): Dráhou života, V pracovně badatelově,...
Book
14
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 6
Annotation: K své básnické tvorbě na sklonku života.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 19, 1963, č. 149, 23. 6., s. 5
Annotation: O otcovraždě v rodině konšela Schiffnera z Dubé (1774) zaznamenané v pamětní knize fary v Dubé.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 4, duben, s. 25-29
Annotation: Studie o počátcích apollinairovského kultu u nás na začátku 20. století.
Article
17
by Kalista, Zdeněk, 1900-1982 jk01052690{{{}}}}
Published Brno : Atlantis, 1997
Annotation: První svazek pamětí napsaných v pankráckém vězení v letech 1957 - 1958 obsahuje tři knihy: Choulení s přivřenými víčky (dětství), Vítr...
Book
18
19
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 25, 1969, č. 14, 17. 1., s. 4
Annotation: Z kapitoly připravované knihy vzpomínkových medailonů Z. K. Tváře ve stínu.
Article
20
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 16, 30. 7., s. 12
Annotation: Rozhovor o vědecké práci Z. K.
Article