By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 18. 8. 2019
Annotation: Autorka se vymezuje vůči recenzi T. Šnellerové ""Ze skici dál k dílu jde se po kolenou"" (in: Revolver Revue, roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 220-224)...
Article
2
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2005, č. 43, s. 36-37
Annotation: Úvaha o vztahu feminismu a násilí, s přesahy k oblasti literatury.
Article
3
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 273-281
Annotation: Recenze společné knihy tří autorek. Pro srovnání je připomenuta je Šolleho monografická práce o V. Náprstkovi.
Article
5
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2006, č. 6, [prosinec], s. 8-13
Annotation: Studie o básnickém díle E.B. Browningové s kapitolkami Obraz literárně historický, Tvar, Geneze, Život díla ovlivňuje život tvůrkyně, Recepce...
Article
7
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1992, č. 25, s. 67-71
Annotation: Rozhovor na téma feminismus a literární kritika.
Article
8
In: Bůh do domu. -- S. 67-69
Annotation: O jazykové komice založené na čechoameričtině postav; fraška napsána k 10. výročí Nového českého divadla v Torontu (autorův úvod na s....
Book Chapter
9
by Kalivodová, Eva, 1957- jo2002159996{{{}}}}
Published Praha : Karolinum, 2010.
Annotation: Studie vycházející z dizertační práce o problematice překladu a recepce v souvislosti s gender studies, s obrazovým doprovodem; - se Slovy úvodem...
Book
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 48, 1997/1998, č. 1/2, s. 17-22
Annotation: Otištění referátu z konference Žena - jazyk - literatura; o části projektu Paměť žen týkající se literatury (ženské autorství i tematika...
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 26, 21. 12., s. 34
Annotation: Recenze srovnávající mj. vzpomínky A. Macháčka s prózou L. Vaculíka.
Article
12
In: Aspekt. -- ISSN 1336-099X. -- R. 1995, č. 1, s. 152
Annotation: Recenze třetího čísla dvojjazyčného, česko-anglického feministického čtvrtletníku.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 728-733
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Krkavec. -- s. 38-39
Annotation: Doslov k novému překladu Poeovy básně dosud překládané s názvem Havran; svazek obsahuje kromě překladu (s. 7-23) i dvojjazyčné, zrcadlově...
Book Chapter
16
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 25, 2015, č. 52, s. 21-26
Annotation: Studie se věnuje G. Steinové jako představitelce modernismu, především jejímu literárnímu stylu. Autorka se zabývá jejím mezinárodním modernistickým...
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s dcerou a synem marxistického filosofa a historika R. Kalivody, překladatelkou E. Kalivodovou a klasickým filologem J. Kalivodou; připojeny...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 1, únor, s. 44-50
Annotation: Referát o kolokviu.
Article
19
In: Pekařův kluk a jiné hry a scénáře z exilu. -- s. 365-372
Annotation: Druhý soubor Spisů zachycující autorovu dramatickou a scenáristickou tvorbu, tentokrát z kanadského exilu: Láska a zrádné geny (s. 5-23, tv scénář);...
Book Chapter
20
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 2, 2006, č. 4, duben, s. 2-5
Annotation: Rozhovor.
Article