By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 359-360
Annotation: Komentář k překladům českých textů do němčiny za spolupráce s německými bohemisty z Regensburgu; všechny vybrané texty tematizují podzim.
Article
2
3
4
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 56, 2014, H. 2, S. 220-232
Annotation: Úvod a rubrika "Forum jungerer Übersetzer" [Fórum mladých překladatelů]. V rubrice jsou otištěny úryvky z níže uvedených knih českých spisovatelů...
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 15. 8. 2019
Annotation: Vyjádření překladatelů české literatury do němčiny k dění v Českém literárním centru, k organizačním změnám, které zde proběhly, a...
Article
8
Other Authors: '; ...Kallert, Kristina, 1962- jo2002106637...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-626-5. -- Bd. 8, 2000, s. 7-88
Annotation: Blok příspěvků přednesených na přípravném kolokviu konaném v rámci projektu Der Bohemismus-Diskurs (některé další příspěvky byly publikovány...
Article
9
Other Authors: '; ...Kallert, Kristina, 1962- jo2002106637...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-275-8. -- Bd. 9/10, 2001/2002, s. 19-26
Annotation: Studie.
Article
10
Other Authors: '; ...Kallert, Kristina, 1962- jo2002106637...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-275-8. -- Bd. 9/10, 2001/2002, s. 41-59
Annotation: Studie, s kapitolami: Informationsniveau, Linguozentrismus, Literarizität, Historizität, Sozialer Status, Quantitative Repräsentanz.
Article
11
Other Authors: '; ...Kallert, Kristina, 1962- jo2002106637...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-07-8. -- Jg. 25, 2011, S. 87-107
Annotation: Článek přetiskuje odpovědi ankety časopisu Kmen z roku 1928 o uměleckém překladu a titulech vhodných k přeložení. Otiskuje medailony respondentů.
Article
12
Other Authors: '; ...Kallert, Kristina, 1962- jo2002106637...
In: Otokar Fischer (1883-1938) : ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. -- ISBN 978-3-412-51799-1. -- S. 121-145
Annotation: Studie analyzuje pasáže v korespondenci O. Fischera vyjadřující se k tématům národnosti, židovství a národní identity (též v jeho poezii);...
Book Chapter
13
Other Authors: '; ...Kallert, Kristina, 1962- jo2002106637...
In: Otokar Fischer (1883-1938) : ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. -- ISBN 978-3-412-51799-1. -- S. 179-190
Annotation: Studie se věnuje vztahu O. Fischera k pražské německé literatuře, jejím propagátorům M. Brodovi a P. Eisnerovi, dalším literárním kritikům...
Book Chapter
14
15
16
Other Authors: '; ...Kallert, Kristina, 1962- jo2002106637...
In: Fin de siecle. -- s. 241-257
Annotation: Doslov k souboru uvedených novel a povídek; - s předmluvou editora, s krátkými poznámkami o zastoupených autorech: Zu den Autoren (s. 259).
Book Chapter