By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pan učitel. -- s. 80-96
Annotation: Doslov.
Book Chapter
2
3
4
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 15, 1964/1965, č. 3, listopad 1964, s. 140-142
Annotation: O pracích V. Staňka a V. Styblíka.
Article
6
In: Němá barikáda. -- s. 216-222
Annotation: Doslov.
Book Chapter
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 20, 1969/1970, č. 7, březen 1970, s. 327-331
Annotation: Medailon k 70. narozeninám 8. 3.
Article
8
9
In: Filosofská historie. -- s. 115-121
Annotation: Mimočítanková četba pro školy všeobecně vzdělávací.
Book Chapter
10
In: Kytice. -- s. 76-85
Annotation: Doslov v knize K. J. Erbena.
Book Chapter
11
In: Filosofská historie. -- s. 115-121
Annotation: Doslov.
Book Chapter
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 13, 1962/1963, č. 1/2, září/říjen 1962
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 4, duben, s. 145-159
Annotation: Leninův obsáhlý portrét, sledující mj. jeho stopu v české literatuře.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 4, duben, s. 185-189
Annotation: Článek připomíná aktuální kulturní výročí.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 5, květen, s. 222-225
Annotation: Úvaha o tom, že být osobností "znamená nahradit stav institucionální stavem čistě lidským", rovněž zmiňuje některé vzpomínky spisovatelů...
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 5, květen, s. 235-237
Annotation: Článek připomíná aktuální literární výročí.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 5, květen, s. 206-210
Annotation: Článek o spolupráci mezi pionýrskými vedoucími a učiteli češtiny.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 1, leden, s. 41-47
Annotation: Článek připomíná výročí a význam K. Čapka a A. P. Čechova.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 3, březen, s. 134-139
Annotation: Článek připomíná aktuální kulturní výročí.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 80-82
Annotation: Článek připomíná kulturní výročí probíhajícího roku.
Article