By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [218-223]
Annotation: Esej o krizi politické levice, jejíž počátky vidí autor ve vzdálenější minulosti, než jak se v současnoti jeví, ale rovněž i v jiných mechanismech,...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 17
Annotation: Odpověď na anketní otázku věnující se směřování české společnosti.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. [44]-47
Annotation: Studie obsahuje progresivní kritiku takzvané politické korektnosti, autor se inspiruje Marxovou kritikou zbožního fetišismu a pojmem sebekritiky.
Article
4
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 3. 9. 2018
Annotation: Článek o K. Čapkovi a o reflexích jeho osoby i díla následně po Čapkově smrti, v období druhé republiky.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 297, 22. 12., s. [19]-20, příl. Orientace, s. [i]-ii
Annotation: Esej o osobnosti K. Čapka, jeho názorech, novinářské činnosti a výrazném podílu na utváření společenského a kulturního dění první republiky.
Article
6
In: ArteActa. -- ISSN 2571-1695. -- Roč. 1, 2018, č. 2, s. 121-130
Annotation: Recenze.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 18-19
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi, o jeho uvažování o středověkém myšlení, české reformaci a o českém avantgardním...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 711-736
Annotation: Studie se zabývá teoretickými předpoklady přechodu J. Mukařovského a F. Vodičky od strukturalismu k marxismu a podobami poválečného - i poúnorového...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 5. 9., s. 3
Annotation: Recenze. V závěru srovnání s knihou P. Ouředníka.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 5. 9., s. 9
Annotation: Interpretační studie o románech Nesmrtelnost a Život je jinde.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 16, 3. 10., s. 13
Annotation: Komentář k povídce J. Navrátila Démon Pitrýsek otištěné na s. 12-13.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 12, 13. 6., s. 10
Annotation: Studie se zamýšlí nad příspěvky z konference.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 628-633
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 10, 16. 5., s. 3
Annotation: Recenze; též o knize Rok perel.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 288-293
Annotation: Referát o sympoziu pořádaném 26.-27. 3. 2013 v Olomouci, věnovaném památce literárního historika P. Hory.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 13, 27. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 6. 9., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 1, 10. 1., s. 10
Annotation: Referát informující o veřejné diskusi Česká literatura 2012: první bilance (Ústav pro českou literaturu AV ČR, 27. 11. 2012) se zamýšlí nad...
Article
20
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 2, s. 161-164
Annotation: Recenze.
Article