By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [203]-214
Annotation: Studie o vlivu literárněvědné reflexi R. Ingardena na přemýšlení o literární teorii W. Isera. Autor se snaží ukázat, jakým způsobem Iser...
Article
2
3
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 26, 2016, č. 53, s. 102-112
Annotation: Studie se zabývá blízkými vztahy mezi teorii pragmatismu J. Deweyho a literární teorií W. Isera. Autor se pokouší ukázat, že existují nápadné...
Article
4
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá koncepty neopragmatické estetiky a snaží se rozšířit okruh možných přístupů k literárněteoretickým otázkám,...
Book
5
Other Authors: '; ...Kaplický, Martin, 1976- mzk2005306778...
Annotation: Sborník ze sympozia věnovaného V. Zuskovi u příležitosti jeho 60. narozenin (viz předmluva editorů); mj. obsahuje uvedené studie a bibliografii...
Book
6
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá pragmatismem jako myšlenkovým proudem, který originálním způsobem tematizoval otázky své doby se snahou najít...
Book