By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mistr Sun o básnickém umění ; Nový Epiktet ; Návod k upotřebení ; Odpovědi. -- S. 298-299
Annotation: Ediční poznámka; na závěr svazku připojeny Odpovědi (s. 251-297) - úvahy J. Karfíka o poezii, literatuře a umění, vzniklé z rozhovorů s J....
Book Chapter
2
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [10], říjen, s. 122
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [11], listopad, s. 118
Annotation: Recenze.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 3, s. 1-36
Annotation: Esej o životě a tvůrčí osobnosti předního esejisty, jehož vývoj je charakteristický odklonem od původní (básnické) tvorby směrem k reflexivnímu...
Article
5
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [2], 30. 1., s. 110
Annotation: Anotace.
Article
6
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [5], 24. 4., s. 118
Annotation: Anotace.
Article
7
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [7/8], 26. 6., s. 129
Annotation: Anotace.
Article
8
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [11], 30. 10., s. 124
Annotation: Anotace.
Article
9
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2017, č. [1], 28. 12., s. 110
Annotation: Anotace.
Article
10
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [3], 27. 2., s. 118
Annotation: Anotace.
Article
11
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [4], 27. 3., s. 118
Annotation: Anotace.
Article
12
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [6], 29. 5., s. 118
Annotation: Anotace.
Article
13
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [9], 28. 8., s. 117
Annotation: Anotace.
Article
14
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [7/8], červenec/srpen, s. 130
Annotation: Anotace.
Article
15
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [9], září, s. 124
Annotation: Anotace.
Article
16
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [12], 27. 11., s. 118
Annotation: Anotace.
Article
17
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [12], prosinec, s. 120
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 19, 2013, č. [9], 27. 8., s. 105
Annotation: Anotace.
Article
19
20