By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 10, září 1957, s. 296-298
Annotation: O současném stavu české poezie pro děti, zejména o poklesu kvality tvorby J. Čarka.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 96-97
Annotation: Autorka se zamýšlí nad žánrem pohádky, jak ji reprezentují např. pohádky M. Macourka.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 3, prosinec 1956, s. 76-78
Annotation: Studie.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 23, 6. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 25, 20. 6., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 12, 21. 3., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 7, 14. 2., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 393-409
Annotation: Studie o proměnách lidových pohádek při literárním zpracování, zejména u K.J. Erbena, Boženy Němcové a J.Š. Kubína.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 45, 6. 11., s. 4-5
Annotation: Referát o konferenci.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 30, 1979/1980, č. 3, listopad 1979, s. 97-109
Annotation: Studie.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 10, prosinec, s. 629-630
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 7, září, s. 487
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 5, květen, s. 342-347
Annotation: Přehledová studie.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 6, červen, s. 416-420
Annotation: Přehledová studie.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 8, říjen, s. 559-564
Annotation: Přehledová studie.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 9, listopad, s. 633-636
Annotation: Přehledová studie; všechny čtyři části (ZM č. 5, 6, 8, 9) jsou přípravnou studií pro IV. díl akademických Dějin české literatury.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 5, květen, příl., s. 34
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 4, duben, s. 265-266
Annotation: Zpráva o konferenci Společnosti přátel knihy pro mládež (pořádané 17.1. v Praze).
Article
19
20
In: Zlatý kolovrat. -- s. 5-39, 49-64, 133-152, 211-230
Annotation: Úvody ve výboru z díla K. J. E. s oddíly Sny, Z lidových písní a balad, Z českých a slovanských pohádek a Kytice.
Book Chapter