By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 150
Annotation: Autor se - v návaznosti na úvahy J. Hájka a F. Buriánka - zamýšlí nad soudobou uměleckou kritikou.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 446-447
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 127-128
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 137
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 1, 3-4
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 56, 2004, č. 12, s. 389-390
Annotation: Laudatio pronesené loňským laureátem.
Article
7
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 3, 9. 2., s. 30
Annotation: Referát o promoci uvedené charvátské antologie české poezie v rámci pulského knižního veletrhu (záhřebská promoce se bude konat 26. února...
Article
8
In: Bulletin plus. -- ISSN 1212-6195. -- R. 2003, č. 4, s. 15
Annotation: Zpráva o výstavě knižní grafiky dvou chorvatských umělců; připojeny jejich medailony a proslov Dušana Karpatského (s. 16-17).
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 12, prosinec, s. 70-73
Annotation: Článek o edici prezentující českou literaturu v zahraničí.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 145, 22. 6., s. 20
Annotation: Přehledový článek, mj. o chorvatských vydáních děl L. Vaculíka a M. Viewegha a antologii "tří klasiků české obrozenské poezie", obsahující...
Article
11
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 92, 19. 4., s. 20
Annotation: Odpověď na anketní otázku; o přípravě třetího vydání své knihy (Albatros).
Article
13
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 3, 13. 1., s. 15
Annotation: Rozhovor u příležitosti výstavy, mj. o dokončení českého vydání spisů M. Krleži a charvátských vydáních děl českých autorů.
Article
16
In: Motýlí efekt aneb Sametové dny. -- S. 179
Annotation: Medailon autora; svazek obsahuje kromě autorových textů o V. Havlovi (a o kulturně politickém dění v ČSR od šedesátých let do roku 1991) též...
Book Chapter
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 21, 26. 5., s. 15
Annotation: Obsahový přehled čísla 10; v rubrice Časopisy.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 23, 9. 6., s. 5
Annotation: O významu a častém podceňování překladatelské tvorby.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 23, 9. 6., s. 15
Annotation: Recenze čísla 1.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 30, 28. 7., s. 15
Annotation: Jedna ze souboru recenzních glos.
Article