By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 1, s. 29-30
Annotation: Glosa o jejich vzájemné korespondenci v letech 1892 - 1921 a o Šaldově zájmu o knihy.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 1, s. 30
Annotation: Mj. o jeho přípiscích v básnických knihách V. Hálka.
Article
3
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 59, 2005, č. 10, 12. 10., s. 334
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
In: Nový venkov. -- ISSN 1211-7919. -- Roč. 8, 2004, č. 1, leden, s. 14-17
Annotation: Článek o jeho vztahu k venkovu a o venkovských motivech v jeho díle.
Article
5
In: Nový venkov. -- ISSN 1211-7919. -- Roč. 8, 2004, č. 3, březen, s. 16-19
Annotation: Článek o jeho vztahu k venkovu a o venkovských motivech v jeho díle.
Article
6
In: Nový venkov. -- ISSN 1211-7919. -- Roč. 8, 2004, č. 4, duben, s. 18-20
Annotation: Článek o jejím vztahu k venkovu, zejm. o jejích básních.
Article
7
In: Nový venkov. -- ISSN 1211-7919. -- Roč. 8, 2004, č. 7, červenec, s. 20-23
Annotation: Článek o jeho vztahu k venkovu a o venkovských motivech v jeho díle.
Article
8
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 59, 2004, č. 11, 9. 11., s. 352
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 59, 2004, č. 12, 10. 12., s. 395
Annotation: O nápadech J. Čapka, o nichž vypovídají jeho dopisy psané v letech 1910-1918 Jarmile Pospíšilové.
Article
10
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 59, 2004, č. 1, 14. 1., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 59, 2004, č. 2, 11. 2., s. 54
Annotation: Článek o publikaci B. Mráze, která se stala zdrojem informací o papírech prášilské provenience.
Article
12
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 59, 2004, č. 3, 11. 3., s. 81
Annotation: O vztahu E. Basse k papíru.
Article
13
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 59, 2004, č. 4, 13. 4., s. 120
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 61, 2006, č. 4, 12. 4., s. 135
Annotation: Komentář k citacím z úvah uvedených autorů (o knihách).
Article
15
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 61, 2006, č. 6, 8. 6., s. 212
Annotation: O knihovně a dopisech E. Destinnové.
Article
16
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 61, 2006, č. 7, 26. 7., s. 258
Annotation: Poznámka o seminárních pracích Z. Kratochvílové.
Article
17
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 61, 2006, č. 12, 13. 12., s. 408
Annotation: O vztahu K. H. k papíru.
Article
18
In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická. -- ISSN 0139-9543. -- Roč. 170, 2001, č. 3/4, s. 64-83
Annotation: Studie s kapitolami 1. Papír a tisk v touze po svobodě, dobru a kráse, 2. "Vašnostina služebnice".
Article
19
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 57, 2002, č. 4, 9. 4., s. 122-123
Annotation: Článek o časopisu Le Pragois.
Article
20
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 57, 2002, č. 5, 13. 5., s. 150
Annotation: Článek o časopisu.
Article