By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 2, 1991, č. 8, 8. 8., s. 9
Annotation: O medailónu americké prozaičky (autor Paris Barry) v týdeníku The New Yorker, 22. 4.
Article
3
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1965, č. 3/4, květen, s. 32
Annotation: K výstavě v Památníku národního písemnictví.
Article
4
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1965, č. 3/4, květen, s. 21
Annotation: O katalogu k výstavě v Památníku národního písemnictví.
Article
5
by Kirschner, Zdeněk, 1928- jk01060206{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1966
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů apod.
Book
6
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 1, červen, s. 14-21
Annotation: O příbuznosti lidského a literárního založení J. Škvoreckého a J. Zábrany; přetištěno ze sborníku ze stejnojmenného sympozia Karel Poláček...
Article
7
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 37, 2006, s. 385-386
Annotation: Nekrolog; na s. 387 připojena fotografie M. Z.
Article
8
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 37, 2006, s. 67-70
Annotation: Medailon V. Černého.
Article
9
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1964, č. 1/2, léto, s. 4-6
Annotation: K převedení Literárního archívu z Národního muzea do Památníku národního písemnictví.
Article
13
Published Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 2003.
Other Authors: '; ...Kirschner, Zdeněk, 1928- jk01060206...
Annotation: Soupis pozůstalosti; s úvodním medailonkem a komentářem k soupisu (s. 1-2); s oddíly: Doklady (osobní, rodinné a rodové, cizí), Korespondence...
Book
15
Published Praha : Památník národního písemnictví, 1994.
Other Authors: '; ...Kirschner, Zdeněk, 1928- jk01060206...
Annotation: Výběr z dopisů světových autorů 20. století, uložených v LA PNP, mj. : Breton André, adresát: Nezval Vítězslav (13. března 1935); Březina...
Book