By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, příl. Celostátní konference o české dětské literatuře, s. 38-40
Annotation: O české literatuře pro děti a mládež jako vzoru pro slovenské spisovatele; původně předneseno na konferenci o dětské literatuře.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 1, leden, s. 16-20
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 8/9, srpen/září, s. 399-400
Annotation: O pohádkové tvorbě K. B. a Milana Ferka.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 8/9, srpen/září, s. 405
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1968, č. 43, 23. 10., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1966, č. 6, 3. 2., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 9, listopad, s. 510-511
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 3, březen, s. 151-153
Annotation: Medailón o prozaikovi a autoru knih pro děti.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 10, prosinec, s. 581-582
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 2, 1965, č. 3, srpen, s. 270-272
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 30, 1983, č. 1, s. 92-94
Annotation: Recenze; kniha zčásti též o české literatuře a autorech.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 1, leden, s. 24-29
Annotation: Stať hodnotící stav a perspektivy komparatistiky v literatuře pro děti.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 67-74
Annotation: Přehledová stať o období po druhé světové válce.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 4, duben, s. 218-223
Annotation: Referát přednesený na konferenci Sovětský svaz a slovenská literatura.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 10, prosinec, s. 650-655
Annotation: Prvá část stati nazvaná Nastolenie otázok, o modelech vztahu světová literatura - světová literatura pro mládež: ztotožňujícím, modifikujícím,...
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 9, listopad, s. 608-610
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 1, leden, s. 15-20
Annotation: Druhá část studie (prvá otištěna v ZM 1973, č. 10).
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 6, 6. 2., příl. Literatura-umění-kritika, č. 2, s. XIV
Annotation: Přehled slovenské poezie a prózy pro děti, vydané v roce 1973.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 9, 1965, č. 10, říjen, s. 442-444
Annotation: Rozbor příspěvků v časopise Ohník (roč. 17).
Article