By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s Kritičkou roku 2020 o způsobu, jakým probíhá anketa Tvárnice, a o její práci v nakladatelství Host; připojena bio-bibliografická...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 56-57
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 2, 11. 2., s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
5
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 11. 8. 2018
Annotation: Autorka ve svém článku komentuje odstoupení P. Hrušky z komise pro udělování Státní ceny za literaturu a zamýšlí se nad širšími souvislostmi...
Article
6
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 18, 25. 1., příl. Ego! roč. 5, č. 4, s. 11
Ego!. -- 25. 1. 2019
Annotation: Rozhovor s E. Svobodovou o tématu čtenářství.
Article
7
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 114-119
Annotation: Esej, v němž se autorka snaží, opírajíce se rovněž o postavu F. Kafky, jeho literární dílo a pokřivený obraz, který v české společnosti...
Article
8
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 11. 6. 2015
Annotation: Polemika s názory T. Zmeškala na českou prózu a její kritickou recepci, které autor přednesl v rámci Sjezdu spisovatelů.
Article
9
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 27. 11. 2014
Annotation: Úvaha o tom, co je vlastně literární událostí, a o hledání průniků čtenářských, kritických a autorských preferencí, inspirovaná debatou...
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 4
Annotation: Esej o prozaické tvorbě autorů, kteří publikovali (již) před rokem 1989 a ve svých dílech reflektovali přítomnost konce 80. let, stejně tak...
Article
11
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 29. 5. 2019
Annotation: Autorka kriticky reaguje na rozhovor s výkonným ředitelem Euromedia Group L. Novákem o změnách ve firmě a knižním trhu "Čtení je dnes cool"...
Article
12
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 106, 7. 5., příl. Salon, č. 1173, s. 13-14
Salon. -- 13. 5. 2020
Annotation: Článek o funkci literatury ve společnosti a o postavení ženských spisovatelek; zmíněny jsou texty B. Nesvadbové "Řízkaři", T. Boučkové "Šíleně...
Article
13
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 65, 5. 4., s. 12-13
denikn.cz [online]. -- 5. 4. 2019
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. 56-57
Annotation: Recenze českého překladu knihy M. Havrana mj. srovnává některé aspekty románu např. s dílem M. Ajvaze či J. Topola.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 7, 16. 9., s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 32, 6.-12. 8., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 7, 7. 9., s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 9, 16. 11., s. 46-47
Annotation: Polemika s A. Borzičem nad knihami P. Krále a M. Kozelky reagující na jeho článek v Tvaru č. 15/20. 9. 2012.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 9, 16. 11., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 6, 14. 6., s. 73
Annotation: Recenze.
Article