By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2004, č. 2, prosinec, s. 15-17
Annotation: Zahajovací projev konference; v oddílu Zaznělo na konferenci.
Article
2
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 298, 23. 12., příl. Orientace, s. 3
Annotation: Recenze; též o vztahu k Orwellovým románům a jejich reflexi v českém prostředí.
Article
4
In: Hovory s Antonínem Švehlou. -- s. 3-5
Annotation: Předmluva k sborníku textů, obsahujícímu mj. oddíl: Karel Čapek, Drobty ze Švehlových hovorů 8. 5. 1939 [?] (s. 7-20) - pod tímto názvem vydal...
Book Chapter
5
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 126, 30. 5., s. 5
Annotation: Úvaha předsedy české vlády; též o kulturním klimatu konce 50. a začátku 60. let. - Doplňující poznámka v čtenářské rubrice Ad. : Paloušová...
Article
7
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 19, 23. 1., s. 5
Annotation: Polemika s článkem L. V. Vážený pane premiére! (Lidové noviny 11. 1. 1995); plný text článku přetištěn v Plzeňském deníku č. 27, 1. 2.
Article
8
In: Občanský deník. -- ISSN 0862-707X. -- Roč. 1, 1990, č. 180, 30. 11., s. 7
Annotation: Odpověď ministra financí na otevřený dopis Obce spisovatelů, PEN-klubu, Obce překladatelů a Syndikátu novinářů, uveřejněný v denním tisku...
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 10. 1., s. A13
Annotation: Nekrolog J. Dienstbiera.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 182, 5. 8., s. A11
Annotation: Vzpomínkový nekrolog o A. Solženicynovi.
Article
11
12
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 5, 22. 4., s. 20-22
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 72, 25. 3., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 12, s. 5
Annotation: Vzpomínka na pět setkání s dílem V. Č. - Přetištěno: Moravskoslezský den, 6, č. 72, s. 1, 3, 25. 3. 1995.
Article
14
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 73, 27. 3., s. 5
Annotation: Vyznání k 90. vyročí narození V. Č.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 95, 22. 4., s. 5
Annotation: Polemika s jeho názory na dnešek, vyslovenými v rozhovoru (Reflex); tisková oprava (místo v minulém režimu "všeobecně schválený scenárista"...
Article
16
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 96, 24. 4., s. 5
Annotation: Polemika s názory V. K. (Reflex, č. 16).
Article
17
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 7, 1996, č. 105, 4. 5., příl. Den na víkend, s. 2
Annotation: Polemika s jejím článkem Daň za svobodu? (Lidové noviny, 1. 3. 1996).
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 74, 28. 3., s. 13
Annotation: Medailon k osmdesátinám 1. 4.; s mezititulky Pro krajany vždy znamenal určitý problém, Trapnost jako životní pocit, Řada krutých žertů, Spor...
Article
19
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 109, 3. 6., s. 8
iHned.cz [online]. -- 2. 6. 2011
Annotation: Polemika s názory J. Gruši publikovanými v rozhovoru pro HN 27. 5. 2011 (č. 104, příloha Víkend č. 21, s. 8-15).
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 256, 1. 11., s. A6-A7
iDnes.cz [online]. -- 4. 11. 2014
Annotation: Rozhovor; zčásti věnovaný Klausově vztahu k V. Havlovi a jeho politickému působení.
Article