By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 7, březen, s. [825]-[827]
Annotation: Recenze dvou svazků edice "Soudobé české umění".
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 443-445
Annotation: Rekapitulace a kritické hodnocení předchozího čísla Acta incognitorum.
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 9, květen, s. 685-695
Annotation: Studie o kýči ve výtvarném umění - jak rozlišovat špatné a dobré umění, jak je kýč škodlivý pro estetické vnímání; doplněno seznamem...
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 9, květen, s. 1125-1128
Annotation: Recenze na francouzský slovník západoevropského sochařství 20. stol. ve slovenském překladu; na konci připojen č. překlad medailonu M. Chlupáče.
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1979, č. 8, duben, s. 700-703
Annotation: Shrnutí textů a jejich úrovně v březnových Actech.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 29-32
Annotation: Cestopis z letního putování po rumunských horách.
Article
7
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2003, č. 68, březen, s. 7
Annotation: Referát o výstavě probíhající od září 2002 do září 2003 na různých místech Japonska; též o "náročně vybaveném" katalogu s příspěvky...
Article
8
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 2 (23), 2006, č. 3, [srpen], s. 59
Annotation: O pamětní desce na rodném domě J. K., nekonvenční sochařské práci J. Příhody, odhalené 16. 9. 2006.
Article
9
10
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 7, 2009, vol. 2/3, gennaio, pp. 29-34
Annotation: Studie se věnuje vlivu liberalizace 60. letech na umění v Československu. V úvodu jsou nejprve v krátkosti zachyceny její příčiny (autorka se...
Article
11
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 7, 2009, vol. 2/3, gennaio, pp. 73-79
Annotation: Studie se zabývá československým výtvarným uměním za normalizace, v úvodu představuje historickou situaci konce šedesátých a počátku sedmdesátých...
Article
12
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 39, 2017, č. 8, říjen, s. 48
Annotation: Recenze.
Article
13
by Klimešová, Marie, 1952- ola2002105172{{{}}}}
Published Brno : Plzeň : B&P Publishing ; Západočeská galerie v Plzni, [2019].
Annotation: Kolektivní monografie představuje katalog výstavy, která se zaměřovala na proměnu tradičních vyobrazení ateliérů v 19. století; s resumé...
Book
14
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. [5], 1980, č. [11], srpen, mimoř. č. Acta aestiva, s. 910-911
Annotation: Vysvětlení M. Klimešové, proč nadále nemůže splňovat status člena SIE (Societas incognitorum eruditorum); tedy zejména pro pasivitu Společnosti...
Article
15
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 4, prosinec, s. 425-428
Annotation: Zpráva o redakční práci a principech panujících ve skupině mladých lidí vydávající časopis Kruh převážně jako platformu k výměně a...
Article
16
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 5, leden, s. 606-614
Annotation: Záznam silvestrovského pobytu členů Societas incognitorum ve Žďárských vrších, kde předseda Petr Pavlovský přednesl projev k činnosti Societas...
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 3, listopad, s. 290-301
Annotation: Zpráva a zápis debaty z kritického setkání nad červnovým a zářijovým vydáním Act.
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 4, prosinec, s. 349-350
Annotation: Článek připomínající překladatelské dílo R. Raitové, její seznámení a přátelství s K. Vonnegutem.
Article
19
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 23, 2010, č. 9, 29. 4., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
20
by Klimešová, Marie, 1952- ola2002105172{{{}}}}
Published Řevnice : Arbor vitae, 2010.
Annotation: Výpravná publikace - monografie s bohatým obrazovým materiálem; s úvodem Roky ve dnech (s. 17-23) a oddíly: 1945-1947 (s kapitolami: Přeludy doby;...
Book