By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [7/8/9], podzim, s. 8
Annotation: Rozhovor s A. Klimentem o jeho nové knize Marie.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 49, 5. 12., s. 7
Annotation: Příspěvek do autoreklamní rubriky Předplaťte si Literární noviny.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 52/53, 20. 12., s. 18
Annotation: Vzpomínka na policejní vyšetřování ve věci vzniku a šíření petice za osvobození politických vězňů z prosince 1972.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 10, 7. 3., s. 2
Annotation: Stanovisko předsedy Výboru Společnosti pro Literární noviny k situaci v týdeníku po odchodu části redakce a rezignace V. Fischerové a E. Kriseové...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 22, 24. 5., s. 2
Annotation: Nekrolog švýcarského vydavatele děl českých autorů; v textu důsledně jmenovaného chybně jako "Braunscheiger".
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 26, 26. 6., s. 2
Annotation: Komentář k současnému mediálnímu obrazu, mj. o Chuchmově recenzi nového Kratochvilova románu v Mladé frontě Dnes a blížícím se osmdesátinám...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 30, 24. 7., s. 16
Annotation: Medailon k osmdesátinám L. Vaculíka 23. 7. (Titulek čísla Osmdesátiny morousovitého svědomí.)
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 38, 18. 9., s. 2
Annotation: Komentář k aktuálním událostem, mj. k pětasedmdesátinám I. Klímy; v rubrice Lidové Právo Dnes.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 39, 23. 9., s. 1 a 11
Annotation: Fejeton o dojmech z výstavy o grafickém a básnickém díle B. Reynka.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 26
Annotation: Nekrolog.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 36, 30. 8., s. 4
Annotation: Nekrolog; též o smuteční řeči I. Klímy v strašnickém krematoriu 24. 8.
Article
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 25, březen, s. 46
Annotation: Nekrolog; převzato ze Salonu Práva 27. 2. 2003.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 1. 9., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Fejeton na čapkovské téma.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 40, 29. 9., s. 11
Annotation: Referát o výstavě k 50. výročí založení Památníku národního písemnictví.
Article
15
In: Krásná paní. -- ISSN 1214-2166. -- Roč. 1, 2003, č. 1, 21. 3., s. 20-23
Annotation: Vzpomínka na manželku - malířku.
Article
16
In: ...aneb Komentář k bratrovraždě. -- s. 303-311
Annotation: Doslov; triptych obsahuje části: Kein a Áber (pod názvem Kain a Ábel aneb Komentář k bratrovraždě bylo připraveno k vyd. r. 1970 v Čs. spisovateli);...
Book Chapter
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 238, 12. 10., s. 15
Annotation: Medailonek J. Mašínové.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 3, 13. 1., s. 9
Annotation: K osmdesátinám 15. 1.
Article
19
In: Porcelánové hodiny. -- 4. s. obálky
Annotation: Poznámka ke knize; s Poznámkou o autorovi (s. 121).
Book Chapter
20