By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 1, [18. 1.], s. 7
Annotation: Článek.
Article
2
In: Divadlo. -- ISSN 1211-0108. -- Roč. 5, 1999, č. 3/4, s. 29
Annotation: Rozhovor.
Article
3
by Klivar, Miroslav, 1932- jk01060635{{{}}}}
Published Praha : MAU, 1997
Annotation: Informativní příručka.
Book
4
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 31, 1990/1991, č. 2, říjen 1990, s. 35
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 9, 11. 1., s. 5
Annotation: Replika na prohlášení Občanského fóra Památníku národního písemnictví (LD, 6. 1.), popírající disidentský charakter básnické skupiny;...
Article
6
In: Výtvarná kultura. -- ISSN 0139-9365. -- Roč. 11, 1987, č. 4, s. 35-37
Annotation: O rekonstrukci provedené spoluprací antropologa: Vlček Emanuel se sochařem Milanem Knoblochem.
Article
7
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 2, 1965, č. 1, březen, s. 52-55
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 181, 2. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 2, 1965, č. 3, srpen, s. 281
Annotation: Glosa k č. 1/1965.
Article
10
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 2, 1965, č. 3, srpen, s. 264-266
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 2, 1965, č. 3, srpen, s. 277-278
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 230, 20. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 26, 1989, č. 2, s. 123-127
Annotation: K 60. narozeninám 1. 5.; připojena bibliografie prací L. H. z estetiky a teorie umění (s. 127-128).
Article
14
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 19, 1982, č. 2, s. 127-128
Annotation: Recenze.
Article
15
17
In: Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví. -- ISSN 0231-9020. -- R. 1981, s. 16-18
Annotation: Studie vycházející z metodologického základu literární komunikace.
Article
18
In: Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví. -- ISSN 0231-9020. -- R. 1983, s. 16-22
Annotation: O koncepci poetiky u: Hrabák Josef, Tomaševskij Boris, Jakobson Roman, Ingarden Roman, Šabouk Sáva.
Article
19
In: Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví. -- ISSN 0231-9020. -- R. 1984, s. 24-51
Annotation: Výsledky výzkumu slovní zásoby v prozaických textech autorů 20. století.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 299, 20. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor s iniciátorem sbírky Civilizační poezie, vydané bibliofilsky Památníkem české literatury 1982.
Article