By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 1, 1985, č. 1, 15. 1., s. 1-2
Annotation: Programový úvodník, jehož autorem je ministr kultury ČSR.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 109, 9. 5., s. 5
Annotation: Článek ministra kultury k 35. výročí osvobození ČSSR.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 18, 2. 5., s. 3-4
Annotation: O vývoji kulturního a uměleckého života u nás od dubnového pléna 1969.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 15, 7. 4., s. 9-10
Annotation: Rozhovor s ministrem kultury ČSR.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 12, 19. 3., s. 8
Annotation: Článek ministra kultury ČSR k vyhlášení Dnů české a slovenské poezie.
Article
8
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 92, 1977, č. 230, 29. 9., s. 5
Annotation: Předneseno na plenárním zasedání Jihomoravského KNV.
Article
11
12
In: Praha - Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 22, 1977, č. 5, s. 54-60
Annotation: Historický přehled čs. sovětských kulturních styků; k 60. výročí VŘSR.
Article
13
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1975, č. 255, 29. 10., s. 1-2
Annotation: O plenární schůzi České národní rady věnované otázkám kultury a umění; s otištěním zprávy vlády přednesené ministrem kultury ČSR Milanem...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1974, č. 304, 27. 12., s. 1-2
Annotation: O rozvoji naší kultury v uplynulém roce.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 6, 5. 2., s. 9
Annotation: O činnosti Svazu čes. spisovatelů ve světle listopadového pléna ÚV KSČ; projev ze slavnostního znovuotevření Domova spisovatelů v Dobříši.
Article
18
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1976, č. 311, 31. 12. 1976 - 1. 1. 1977, s. 5
Annotation: Rozhovor o našem umění a kultuře v roce 1976.
Article
19
In: Hudební rozhledy. -- ISSN 0018-6996. -- Roč. 31, 1978, č. 4, duben, s. 193-194
Annotation: Otištění projevu ministra kultury ČSR prosloveného před představením opery B. Smetany Prodaná nevěsta v předvečer 100. výročí narození...
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 4, 29. 1., příl. Kmen, č. 4, s. 2
Annotation: Dva projevy na pohřbu J. S. 22. 1.
Article