By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 2, s. 321-349
Annotation: Studie, s kapitolami: Zum Stand der Forschung und zu den Forschungsperspektiven; Wandlungen der Kulturpolitik - Versuch einer Periodisierung; Die Organisation...
Article
3
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 2, s. 533-536
Annotation: Recenze sborníku z londýnské konference (jaro 1998).
Article
4
by Knapík, Jiří, 1975- jn20000401363{{{}}}}
Published Praha : Dokořán : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004.
Annotation: Sborník studií, mj. s uvedeným příspěvkem.
Book
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 2, s. 176-191
Annotation: Přehledová studie.
Article
6
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 9, 2002, č. 3/4, s. 455-475
Annotation: Studie s kapitolami Kupředu, zpátky ni krok!, Spisovatelé, Skladatelé a hudebníci, Výtvarníci, Divadelní pracovníci, Filmoví pracovníci, Rozhlasoví...
Article
7
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 12, 2000, č. 4, s. 97-120
Annotation: Studie o střetu dvou koncepcí řízení filmové tvorby v roce 1949, též o roli V. Nezvala v tomto procesu.
Article
8
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 5, 1999, č. 1/2, s. 97-98
Annotation: O politickém pozadí zákazu časopisu (poslední číslo 15, 20. 10. 1948).
Article
9
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 10, 1999, č. 7, s. 39-41
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. -- ISSN 1803-411X. -- Sv. 2, 2009, s. 117-123
Annotation: Studie vycházející z autorova příspěvku na uvedené konferenci ÚČL AV ČR; mj. o roli M. Kouřila a L. Štolla.
Article
11
In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. -- ISSN 1803-411X. -- Sv. 2, 2009, s. 231-253
Annotation: Edice dokumentu - zprávy vyšetřovací komise (s. 236-250) zabývající se pamfletem na V. Nezvala (báseň Socialistická láska, zde otištěna na...
Article
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 46, 2005, Heft 2, s. 525-528
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 20, 1998, č. 6, s. 28-32
Annotation: O okolnostech vzniku Werichova filmu.
Article
14
In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. -- ISSN 1803-411X. -- Sv. 1, 2008, s. 253-263
Annotation: Se soupisem členů předsednictva a výboru SKÚ v daném období (ústav zanikl v r. 1957).
Article
15
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 64, 2015, č. 2, s. 165-176
Annotation: Studie se věnuje postupnému kulturnímu sebeuvědomování Slezanů a vzniku Slezského kulturního ústavu, jeho organizaci a personálnímu obsazení.
Article
16
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 9, 1998, č. 2, s. 41-44
Annotation: O kulturní politice KSČ a jejím dopadu, mj. na literaturu.
Article
17
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 45, 2004, Heft 2, s. 572-575
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 11, 2004, č. 1/2, s. 215-223
Annotation: Recenze.
Article