By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 51, 29. 2., s. 10
Novinky.cz [online]. -- 1. 3. 2020
Annotation: Článek o skladateli P. Haasovi, zmíněn je soubor esejů M. Kundery "Une rencontre", v němž je P. Haas vzpomínán.
Article
2
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 2. 11. 2005
Annotation: Článek o překladu románu "Vybíjená" M. Viewegha do němčiny a jeho recepci v německojazyčných zemích.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 6, 19. 2., s. 12
Annotation: Kritický komentář k článku H.-P. Rieseho (Frankfurter Allgemeine Zeitung, sobotní příloha, 28. 12. 1996) věnovanému současné české literatuře;...
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 7, 26. 2., s. 12
Annotation: Recenze práce německého režiséra, publicisty a herce H. Z. o Kafkově vztahu k filmu.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 21, 13. 12., s. 10
Annotation: Otištění Knappova textu (Dramata českého exprezidenta stále aktuální. Znáte Havlovy divadelní hry? Václavu Havlovi je dnes 75 let) publikovaného...
Article
6
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 256, 2. 11., s. C8
iDnes.cz [online]. -- 2. 11. 2005
Annotation: Článek reflektující zahraniční ohlas knihy M. Viewegha Vybíjená.
Article
7
In: 51 pro. -- ISSN 1214-746X. -- Roč. [1], 2004, č. 5, [listopad], s. 44
Annotation: Recenze polemizující s recenzí J.P. Kučery Jak Kundera neobjevil Janáčka (Mladá fronta Dnes 1. 10. 2004).
Article
8
In: 51 pro. -- ISSN 1214-746X. -- Roč. [2], 2005, č. 1, [leden], s. 66
Annotation: Recenze.
Article
9
In: 51 pro. -- ISSN 1214-746X. -- Roč. [2], 2005, č. 4, duben, s. 64
Annotation: Odsudek právního postihu nakladatele M. Zítka za vydání Hitlerova spisu.
Article
10
In: 51 pro. -- ISSN 1214-746X. -- Roč. [2], 2005, č. 7, červenec, s. 55
Annotation: Recenze.
Article
11
In: 51 pro. -- ISSN 1214-746X. -- Roč. [2], 2005, č. 10, říjen, s. 59
Annotation: O literární tvorbě psychiatrově; k jeho osmdesátinám.
Article
12
In: 51 pro. -- ISSN 1214-746X. -- Roč. [2], 2005, č. 11, listopad, s. 62
Annotation: Recenze.
Article
13
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 60, 11. 3., s. D9
iDnes.cz [online]. -- 11. 3. 2006
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 246, 21. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2004, č. 15/16, s. 218-219
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2003, č. 13/14, s. 198-201
Annotation: Článek o přijetí Kunderova románu; s úryvky z francouzských časopisů.
Article
17
In: Kafka. -- ISSN 1619-0815. -- Roč. [3], 2003, č. 12, s. 68-71
Annotation: Úvaha o románovém díle M. Kundery a složitém vztahu autora k českým čtenářům a nakladatelům.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 84, 8. 4., s. 15
Annotation: Článek o vydání dvou knih B. H., s citacemi z deníku Le Monde; (morytáty přeložil X. Galmiche, Jarmilku B. Meunier).
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 80, 3.-4. 4., s. E14
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 105, 5. 5., s. C11
Annotation: Recenze.
Article