By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2003, č. 7, 19. 2., s. 12
Annotation: O J.F. - dětské herecké hvězdě.
Article
2
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 35, 1983, č. 2, únor, s. 27-29
Annotation: Stať o časopiseckých příspěvcích, údajně od J. H., nezaznamenaných v: Pytlík Radko, Bibliografie Jaroslava Haška, 1960; s otištěním dosud...
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 39, 1983, č. 48, 26. 2., s. 8
Annotation: O výsledcích svých pátrání po dosud neregistrovaných textech J. H.
Article
4
In: S Haló sobotou. -- ISSN 0231-7311. -- R. 1983, zima, s. 2-3
Annotation: O svých nálezech povídek J. H. v kladenské Svobodě 1902-14, nezaznamenaných v: Pytlík Radko, Laiske Miroslav, Bibliografie Jaroslava Haška, 1960;...
Article
5
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 29, 1983, č. 247, 15. 12., s. 4
Annotation: O mystifikační zprávě J. H. o pravěké bleše ze Světa zvířat a o polemickém ohlasu, který zpráva vyvolala; vyslovena domněnka, že za ním...
Article
6
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 37, 1983, č. 17, 18. 4., s. 18-19
Annotation: O Haškově pseudonymu Mayerová Jarmila a o vlastní Jarmilině tvorbě; Hašková Jarmila.
Article
7
In: Svoboda. -- Roč. 94, 1985, č. 217, 14. 9., s. 6-7
Annotation: O účasti J. H. v kabaretní skupině: Longen Emil Artur a o jeho příspěvcích v časopise Lázně Poděbrady v roce 1913.
Article
8
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 38, 1986, č. 10, říjen, s. 20-21
Annotation: O novinářském ohlasu povídky J. H. Vědecké hovory (Veselá Praha 1907, č. 6) a jejího "sdělení", že bylo navázáno spojení s Marťany; s otištěním...
Article
9
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 38, 1988, č. 18, 28. 4., s. 37
Annotation: Poznámka u otištěných povídek (s. 36-37): Rodina Hyských (Venkov 22. 12. 1907); Do lázní (Nezávislost, příl. s názvem Lázně Poděbrady, 1....
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 44, 1988, č. 101, 30. 4., Příloha, s. 5
Annotation: Poznámka u přetisku poslední z cyklu Haškových humoresek Ze staré drogerie (původně v časopise Nový obzor 1. 10. 1913).
Article
12
In: Sešity novináře. -- ISSN 0139-9411. -- Roč. 22, 1988, č. 3, září, s. 107-130
Annotation: S výběrem některých textů J. Haška, přetištěných tu poprvé.
Article
13
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 84, 29. 4., s. 6
Annotation: Přetisk povídky původně uveřejněné v časopisu Dobrá kopa, č. 34 z 25. 6. 1909; autorství připisuje Knesl Haškovi.
Article
14
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 123, 24. 6., s. 6
Annotation: O jeho divadelním působení v roce 1912.
Article
15
16
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 168, 26. 8., s. 7
Annotation: Přetištění povídky Švejk pilotem z brněnského časopisu Komár 4, 1928, č. 26, 30. 6.
Article
17
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 252, 23. 12., s. 6
Annotation: Přetištění stejnojmenné črty z Karikatur 1909; A. K. ji přisuzuje Haškovi.
Article
18
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 256, 30. 12., s. 7
Annotation: Výběr napodepsaných příspěvků z časopisů Karikatury a Svět zvířat; Knesl je přisuzuje Haškovi.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 44, 1988, č. 78, 2. 4., s. 5
Annotation: O Haškových mystifikacích o zvířatech; s ukázkami.
Article
20
In: Magazín Haló sobota. -- ISSN 0862-3295. -- R. 1989, zima, s. 45
Annotation: Mj. o vztahu: Longenová Xena k J. H.
Article