By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 13, 16. 1., s. 11
Annotation: Medailon k sedmdesátinám.
Article
2
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 15, 18. 1., s. 11
Annotation: Poznámka k jubileu.
Article
3
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 63, 15. 3., s. 11
Annotation: Biografická poznámka.
Article
4
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 70, 24. 3., s. 13
Annotation: Biografická poznámka k 110. výročí narození 23. 3.
Article
5
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 82, 8. 4., s. 13
Annotation: Poznámka k 60. výročí úmrtí 4. 4.
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 1, s. 156-160
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 73-74
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
8
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 5, 1. 2., s. 29
Annotation: Zpráva o úmrtí autora rozpracované monografie o J. R. Vilímkovi ve věku 38 let; v rubrice Odjinud.
Article
10
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 1, březen, s. 75-76
Annotation: Recenze; se soupisem strojopisných sborníků k jubileím literárních vědců z let 1981-1990, vzniklých na půdě Ústavu pro českou literaturu AV...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 48, 22. 11., s. 16
Annotation: Glosa opravující nesprávnou biografickou informaci o P. Grymovi v rozhovoru s J. Škvoreckým v Magazínu Mladé fronty Dnes č. 42/2004; v souboru...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 49, 29. 11., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 51, 13. 12., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 884-886
Annotation: Referát o konferenci.
Article
15
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 135-145
Annotation: Bibliografický soupis prací B. Mědílka, včetně jejich ohlasů.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 17, 19. 4., s. 16
Annotation: O rozhovoru s J. Škvoreckým pořízeným během jeho návštěvy ve Varšavě v roce 1990 (rozmlouval P. Brodowski) a otištěným v časopise Jazz Forum...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 17. 5., s. 16
Annotation: Soubor čtyř recenzních glos.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 425-431
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 28, 7. 7., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article