By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 34, 1985, č. 20, 1. 10., s. 8-9
Annotation: Rozhovor; u výběru básní (s. 11).
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 273, 23. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 45, s. 2
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 291, 14. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 48, s. 3
Annotation: Úvaha o finančním ohodnocení českých básníků.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 52, 2. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 9, s. 3
Annotation: Básně.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 146, 22. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 25, s. 1
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 174, 27. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 29, s. 4
Annotation: Báseň.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 192, 17. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 32, s. 3
Annotation: Básně.
Article
8
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 1, s. 26-27
Annotation: Básně ze sbírky Básně pro vás (2013).
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 75, 29. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 13, s. 3
Annotation: Povídka.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 10, 13. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 2, s. 4
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 32, 7. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 6, s. 4
Annotation: Báseň.
Article
12
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 1, s. 40-41
Annotation: Básně.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 147, 26. 6., s. 11
Annotation: Báseň.
Article
14
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 94, 22. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 16, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 16, 22. 4.
Annotation: Básně.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 3, 20. 1., s. 2
Annotation: Poznámka o V. Havlovi, jeho předcích a politickém působení.
Article
16
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 32-33
Annotation: Básně.
Article
17
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 117, 22. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 19, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 19, 22. 5.
Annotation: Báseň.
Article
18
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 21, 2016, č. 1, s. 20-21
Annotation: Básně.
Article
19
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 21, 2016, č. 4, s. 26-27
Annotation: Básně; ukázka je ze sbírky Básně pro vás a ze sbírky Poezie všedního dne.
Article
20
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 129, 5. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 21, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 21, 5. 6.
Annotation: Básně uveřejněny u příležitosti životního jubilea J. Knoppa.
Article