By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prameny živé vody. -- S. 267-279
Annotation: Doslov k životopisnému románu o V. Priessnitzovi; s poznámkami (s. 283-292) a s rodokmenem (s. 293-298).
Book Chapter
2
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 4, 8. 4., s. 42-46
Annotation: Rozhovor s M. Kočkou, zejm. o jeho životě a díle (studiu práv, právnické praxi, literární činnosti), o malíři Caravaggiovi a Kočkově knize...
Article