By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 8, 2016, č. 3, s. 75-79
Annotation: Studie popisuje napětí mezi funkčním a teleologickým pojetím jazyka v rámci českého strukturalismu.
Article
2
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 9, 2000, s. 33-40
Annotation: Analýza souboru Holanových "máchovských" veršů: K. H. M. (1936), Návrat Máchův (1938), Pohřeb K. H. Máchy (1939), U hrobu K. H. Máchy (1942),...
Article
3
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 51, 1968, č. 3, červen, s. 143-147
Annotation: Studie srovnávající jazykový projev J. Suchého a M. Horníčka.
Article
4
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 53, 1992, č. 4, prosinec, s. 314-315
Annotation: Medailón k 80. narozeninám 5. 7.
Article
5
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 34, 1973, č. 2, červen, s. 158-161
Annotation: O systému motivačních vztahů mezi segmenty textu písně J. Suchého Po babičce klokočí.
Article
6
by Kořenský, Jan, 1937- jk01061879{{{}}}}
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1998.
Annotation: Výbor z jubilantových statí z období od konce 60. let do počátku 90. let (mj.: Vztahy sémantické, gramatické a versologické struktury básnického...
Book
7
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 52, 1991, č. 1, leden, s. 69-71
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Československá slavistika 1983. Literatura, folklór. -- R. 1983, s. 161-168
Annotation: Studie; na příkladu básně: Pasternak Boris, Únor a jejím překladu od: Kubišta Luděk.
Article
9
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 64, 2003, č. 1, březen, s. 75
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 64, 2003, č. 2, květen, s. 156-157
Annotation: Nekrolog.
Article
11
13
Annotation: S úvodními studiemi Z. Starého, J. Kořenského a P. Sgalla (viz rozpis) a mj. s texty: O smysl diskuse o mluvené češtině (s. 55-61, 1962); Některé...
Book
14
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 7, 1996/1997, č. 3, leden 1997, s. 96
Annotation: Recenze sborníku z konference, mj. některých příspěvků českých badatelů.
Article
15
by Berka, Karel, 1923-2004, Koťátko, Petr, 1955-, Kořenský, Jan, 1937- jk01061879{{{}}}}, Machleidt, P. 1949-, Materna, Pavel, 1930-, Palek, Bohumil, 1936-
Published Praha : Filosofia pro Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR, 2004.
Annotation: Jubilejní sborník, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
16
Annotation: Druhých deset (z plánovaných 30) rozhovorů, které budou ve svém celku též významným příspěvkem k dějinám české jazykovědy v druhé polovině...
Book
17
Annotation: Sborník uvedených studií věnovaný L. Doleželovi (měl vyjít r. 2002 k jeho 80. narozeninám; - studie M. Červenky a K. Chvatíka mezitím vyšly...
Book