By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Košnarová, Veronika, 1981- pna2007424659{{{}}}}
Published Praha : Torst, 2019.
Annotation: Monografie se věnuje dílu spisovatelky Věry Linhartové, pojednává o motivice jejích texů a vlivu orientálních inspirací a výtvarného umění...
Book
2
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 595-601
Česká literatura v síti [online]. -- 20. 1. 2020
Annotation: Recenze publikace vydané v návaznosti na zmíněnou výstavu; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 636-637.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 563-578
Annotation: Studie je věnována klíčovým tématům filosofického díla M. Ajvaze "Kosmos jako sebeutváření", které představuje (prozatímní) syntézu autorova...
Article
4
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 579-582
Česká literatura v síti [online]. -- 12. 11. 2018
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 14, 5. 9., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní O. Slavíka "Malířské smetí".
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 10, 16. 5., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 517-542
Annotation: Východiskem interpretační studie je román M. Ajvaze Cesta na jih, v argumentaci je však výrazně přihlíženo k celé autorově dosavadní beletristické...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 7
Annotation: Zamyšlení nad sbírkami S. Richterové.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 21, 15. 12., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
10
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 18, 2. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 30. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 8, 16. 4., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 5, 6. 5., s. 53-55
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 8, 15. 10., s. 78-79
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 18, 29. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 9, 15. 11., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article