By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Koťátko, Petr, 1955- jn99240000520{{{}}}}
Published Praha : Filosofia, 2006.
Annotation: Monografie navazující na autorovu knihu Význam a komunikace (Praha, Filosofia 1998); s Úvodem (s. 13-21) a s kapitolami: Východiska (s. 25-90, s podkapitolami:...
Book
2
by Koťátko, Petr, 1955- jn99240000520{{{}}}}
Published Praha : Filosofia, 1998.
Annotation: S autorovou Předmluvou (s. 9-10), Úvodem (s. 11-18) a s částmi: Mluvní akt jako význam promluvy (s. 19-144, s kapitolami: Tvrzení a prezentace přesvědčení;...
Book
3
4
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 20, 2010, č. 41, s. 91-99
Annotation: Studie k teorii fikčních světů L. Doležela. Příspěvek k diskusi vyvolané kritickou reflexí Doleželovy teorie ve studii T. Koblížka in: Svět...
Article
6
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 341-360
Annotation: Studie s kapitolami: 1. Kritika jazyka: Hegel a Beckett, 2. Zdroje a hranice obsahu: Putnam a Borges, 3. Mínit něco něčím: Grice a Beckett, 4. "Nebýt...
Article
7
In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. -- ISSN 1802-8918. -- R. 2011, č. 10, s. 42-57
Annotation: Studie s kapitolkami: I. konceptualismus v úzkém (radikálním) smyslu: pokus o definici, II. (Radikálně) konceptuální literární výkon: Borges,...
Article
8
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 62, 2014, č. 4, srpen, s. 507-522
Annotation: Studie, jejímž tématem je role obrazotvornosti v identifikaci fikčního světa narativního literárního díla. Hlavním předmětem zájmu je fenomenologický...
Article
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 21, 2011, č. 43, s. 57-65
Annotation: Studie k pojetí vyprávění jako performance demonstrovaném na příkladu díla S. Becketta.
Article
10
11
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 24, 2014, č. 50, s. 129-146
Annotation: Studie ke vztahu jazyka, skutečnosti a fikce (zejm. ke vztahu fikčního světa literárního díla ke skutečnosti).
Article
12
In: Wormsův svět. -- s. 7; 9
Annotation: Dvě autorské předmluvy.
Book Chapter
13
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 18, 2008, č. 37, s. 25-39
Annotation: Studie.
Article
14
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 24. 9. 2019
Annotation: Rozhovor s filozofem a spisovatelem P. Koťátkem o jeho nové knize "Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové".
Article
15
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 16. 1. 2010
Annotation: Rozhovor s analytickým filosofem a spisovatelem P. Koťátkem, mj. o jeho románu "Wormsův svět".
Article
16
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 26, 2016, č. 53, s. 93-101
Annotation: Studie se věnuje funkci jmen fikčních postav (Ema Bovaryová) na různých úrovních fikčního diskurzu. Autor navrhuje analýzu jejich textového,...
Article
17
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 26, 2016, č. 53, s. 19-26
Annotation: Příspěvek kriticky interpretuje analýzu charakteristických rysů postmoderní narativní fikce v díle L. Doležela. Autor se zaměřuje především...
Article
18
by Koťátko, Petr, 1955- jn99240000520{{{}}}}
Published Brno : Druhé město, 2021.
Annotation: Prozaická kniha obsahující též dvě dramata a jednu báseň.
Book
19
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 11, 2007, č. 2, s. 116-121
Annotation: Reakce na recenzi P. Stojana (Aluze 10, 2007, č. 2).
Article
20
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 8, s. 290-295
Annotation: Polemika s recenzí níže zmíněné knihy (M. Pokorný: Usedlost jazyka, těkání hlasu in: Slovo a smysl 7/2007, s. 245-272).
Article