By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 74, 28. 3., s. 1
Annotation: O dětských divácích.
Article
2
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 69-70
Annotation: Autor komentuje svou knihu.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 9
Annotation: Referát o výstavě k 360. výročí Komenského narození.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 45, 6. 11., s. 2
Annotation: Medailon k jubileu 7. 11.
Article
5
6
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 63, 14. 3., s. 4
Annotation: Článek spisovatele F. Kožíka, podávající očité svědectví o masakru v Katyni. Článek je nepřiznaným výsledkem nátlaku StB na Kožíka.
Article
8
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 49, 27. 2., s. 4
Annotation: Próza.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 6, 15. 3., s. 10
Annotation: O svém svědectví podaném po nařízené návštěvě místa katynského masakru a odmítnutí vstoupit do Ligy proti bolševismu
Article
12
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 9 (18), 1960, č. 7, červenec, s. 424
Annotation: Stať v úvodu shrnuje vztahy českých obrozenců k Rusku a recepci ruské kultury v 19. století. Zde nachází východisko pro Mánesův zájem o Rusko.
Article
13
In: Konec konců. -- ISSN 1214-7931. -- Roč. 3 (10), 2006, č. 5, 18.-24. 12., s. 31
Annotation: Úvaha z 20. 3. 1940.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 92, 19. 4., příl. Magazín Právo, s. 12-14
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 4, 1994, č. 18, 25. 4-1. 5., s. 1
Annotation: Vzpomínka na rozhlasové vysílání hry 12. 4. 1934; též o její gramofonové nahrávce z roku 1948 (herec Pravda Jiří).
Article
16
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 113, 14. 5., s. 9
Annotation: Rozhovor; k 85. narozeninám.
Article
17
In: Básně. -- S. 3
Annotation: Autorský úvod k výboru básní ze sbírek Jitřní lov (1934), Na břehu noci (1937), Cesta k lidem (1938), Francie (1939), Ztichlými ústy (1944),...
Book Chapter
18
19
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 5, 1994, č. 238, 13. 10., s. 6
Annotation: Citována část odpovědi F. K. v anketě: Jaká je má představa o úloze a postavení české kultury na přelomu tisíciletí.
Article
20
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 97, 1994, č. 3, 18. 1., obálka s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article