By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, s. 357-358
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 6, červen, s. 209-219
Annotation: Rozbor Vančurova literárního jazyka a stylu.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, s. 315-316
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 10, prosinec, s. 391-392
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 1, leden, s. 25
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 2, únor, s. 62
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 115-116
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 138-139
Annotation: Autor se zamýšlí nad Básnickými almanachy uplynulých let.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 131-132
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 113-115
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 10, září 1957, s. 314-315
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 7/8, červenec/srpen, s. 362-364
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 135
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 10, říjen, s. 456-459
Annotation: Úvaha o literární kritice v oblasti tvorby pro děti a jejích specifikách; reakce na diskusi započatou na tematické konferenci v listopadu 1958.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 13, prosinec 1957, s. 387-389
Annotation: Rozbor Vančurova Kubuly a Kuby Kubikuly ve vztahu k jeho dílu pro dospělé, zejména po jazykové stránce.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 4, duben, s. 118-119
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 8, říjen, s. 242
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 9, listopad, s. 285-286
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, příl. Celostátní konference o české dětské literatuře, s. 50
Annotation: Poznámka o poznání jako hlavním úkolu literatury pro děti a mládež, polemizující s názorem V. Vančury; původně předneseno na konferenci...
Article