By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 11. 8. 2017
Annotation: Úryvek z antologie věnované historii a výkladu pojmu světový názor; vybraná ukázka zkoumá tento fenomén ve filozofii W. von Humboldta; s úvodní...
Article
2
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 46, s. 209-215
Annotation: Recenze.
Article
3
4
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 19, 2009, č. 39, s. 31-61
Annotation: Studie kriticky analyzující teorii fikčních světů L. Doležela, mj. k definici pojmu fikční svět a fenomenologické interpretaci světa (M. Heidegger,...
Article
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 21, 2011, č. 44, s. 91-101
Annotation: Studie k základním problémům spojeným s definicí románového žánru.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 42-58
Annotation: Studie analyzuje akt recepce básnické promluvy, způsob konstituce specifické jednoty básnické promluvy v aktu čtení na základě Iserovy fenomenologické...
Article
7
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 20, 2010, č. 41, s. 45-60
Annotation: Studie k fenomenologické teorii fikce a literatury založená na přednášce J. Patočky k Hegelově estetice; mj. k souvislosti fenoménu fikce a fenoménu...
Article
8
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 20, 2010, č. 41, s. 100-105
Annotation: Odpověď na polemické reakce k autorově studii "Teorie fikčních světů: kritická reflexe" in Svět literatury č. 39/2009.
Article
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 24, 2014, č. 49, s. 59-75
Annotation: Studie k otázce textové koheze či vnitřní soudržnosti textu v díle F. Rastiera.
Article
10
In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. -- ISSN 1802-8918. -- R. 2011, č. 10, s. 58-84
Annotation: Studie vypracovává vizi literární vědy, odvíjející se od pojetí výpovědi u É. Benvenista (zaměření na jeho texty Rovina jazykovědné analýzy,...
Article
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 5. 2009
Annotation: Studie se zabývá výkladem a genezí pojmu intertextualita v pojetích M. Bachtina a J. Kristevy.
Article
12
13
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 24, 2014, č. 50, s. 89-92
Annotation: Diskuse k přednášce A. Savila otištěné na s. 77-84.
Article
15
by Koblížek, Tomáš, 1982- jcu2010610550{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015.
Annotation: Monografie uvádí do textové teorie Françoise Rastiera a ukazuje možné využití při interpretaci literárních textů (také na příkladech děl...
Book
16
by Koblížek, Tomáš, 1982- jcu2010610550{{{}}}}
Published Praha : Togga, 2010.
Annotation: Studie k principům teorie fikčních světů a možnostem jejího dalšího směřování; - s Úvodem (s. 7-9) a s oddíly: Literatura, paměť a zapomínání...
Book
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 5, 3. 3., s. 32
Annotation: Komentář k rozhovoru J. Malury s J. Pelánem o literární komparatistice. Celý rozhovor vyšel v č. 6/2020 časopisu Česká literatura.
Article
18
19
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 490-491
Česká literatura v síti [online]. -- 17. 8. 2015
Annotation: Referát z konference The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts (20.-22. 4. 2015, Praha), která se věnovala koncepci estetické iluze W. Wolfa.
Article
20
Other Authors: '; ...Koblížek, Tomáš, 1982- jcu2010610550...
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 25, 2015, č. 52, s. 199-215
Annotation: Komentář k Saussurově výzkumu anagramu, jejž autor rozděluje do tří etap. Připojen text F. Saussura "Rukopisné poznámky o anagramu".
Article