By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 98, 26. 4., s. 3
Annotation: Povídka.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 217, 21. 9., s. 3
Annotation: Próza.
Article
3
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 2, únor, s. 78-80
Annotation: Úvaha nad otázkou, za jakých podmínek lze o filmovém scénáři uvažovat jako o samostatném literárním žánru a kdy je pouze východiskem pro...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 10, s. 1085-1088
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 400-401
Annotation: Stručná rekapitulace závěrů sjezdu Svazu českolovenských spisovatelů.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 451-453
Annotation: Kratší studie o satirické literatuře a drobných humoristických útvarech, které v socialistické literatuře nemají sloužit pouhému pobavení,...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 7, s. 715-718
Annotation: Úvaha reflektující diskuzi o stavu soudobé české prózy na II. sjezdu čs. spisovatelů.
Article
9
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 4, 5. 1., s. 3
Annotation: Článek o I. Olbrachtovi, napsaný k autorově 70. narozeninám.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 51, 29. 2., s. 4
Annotation: Článek o nově založeném Museu Aloise Jiráska.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 77
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [4], 1955, č. 15, 8. 4., s. [3]
Annotation: Anotace knihy.
Article
14
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 27, 1. 2., s. 4
Annotation: Stať o životě a díle M. Majerové, napsaná k autorčiným 70. narozeninám.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 35, 10. 2., s. 3
Annotation: Stať o životě a díle Z. Nejedlého.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 79, 1. 4., s. 4
Annotation: Stať.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 5, květen, s. 215-217
Annotation: Přepis rozhovoru.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 5 (45), s. [1]
Annotation: Úryvek z projevu. Opožděná gratulace k 50. narozeninám A. Branalda.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 4, leden 1957, s. 107-109
Annotation: Úvaha o úloze a možnostech dobrodružné literatury.
Article