By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 6, 18. 3., s. 11
Annotation: Stížnost na Rejžkovu recenzi Zdeňka Podskalského lásky a nelásky k hrdinství (Kritická příloha Revolver Revue č. 6).
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 52-54
Annotation: Úvaha o podpoře kultury (literatury), s návrhem na vytvoření zastřešující literární společnosti s jednou adresou, jakýsi Literaturhaus.
Article
3
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 10
Annotation: Diskusní úvaha o situaci v Obci spisovatelů.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 7, 5. 4., s. 12
Annotation: Esej o šancích soudobého českého dramatu a divadla, odvolávající se na esejistickou knihu M. Kundery.
Article
5
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 1, 2002, č. 6, 23. 5., s. 40
Annotation: Rozhovor o bydlení.
Article
6
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 8, 2004, č. 28, s. 39
Annotation: Úvaha o nezájmu lidí o autogramiádu a o sběratelích autogramů.
Article
7
In: Bulletin plus. -- ISSN 1212-6195. -- R. 2004, č. 2, s. 12
Annotation: Vyznání; připojen medailonek A. K., jeho bibliografie a ukázky z tvorby (s. 13-15).
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 90, 17. 4., s. 11
Annotation: Glosa k překladu R. Beňovského.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 177, 1. 8., s. 10
Annotation: Úvaha nad časopisem a poezií.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 19, 12. 11., s. 16
Annotation: První kapitola vzpomínek, mj. na M. Kunderu jako pedagoga na FAMU; v rubrice Paměti, záznamy, deníky.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 20, 26. 11., s. 16
Annotation: Pokračování vzpomínek, mj. o svých hrách Byl jednou jeden drak a Ostrovy zdánlivé a sbírce básní svého otce Sny a nesny (1990), zkritizované...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 21, 10. 12., s. 16
Annotation: O své autorsko-dramaturgické spolupráci s ústeckým souborem.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 1, 8. 1., s. 16
Annotation: Pokračování vzpomínek, mj. o nařčení ze spolupráce s tajnou policií.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 2, 21. 1., s. 16
Annotation: Závěr vzpomínek.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 31, 28. 7., s. 11
Annotation: Reportáž o zasedání PEN Centra Deutschland ve Schwerinu.
Article
16
In: In flagranti. -- R. 2002, č. 1, květen, s. 29-33
Annotation: Fejeton.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 22, 23. 12., s. 16
Annotation: O autorské práci na rozhlasovém seriálu Jak se máte Vondrovi a "pokrývání" práce jiných autorů, mj. P. Landovského.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 19, 24. 1., s. 11
Annotation: Ohražení se proti recenzi knihy od M. Churaně.
Article
20
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, 1992, č. 301, 23. 12., s. 19
Annotation: Rozhovor.
Article