By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 1, s. 99
Annotation: Vyjádření M. Kohouta, ve kterém projevuje lítost, že se jako disident podílel na kolapsu bývalého socialistického hospodářství a politického...
Article
3
4
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 26. 1. 2011
Annotation: Ukázka z knižní prvotiny M. Kohouta uvozená krátkou anotací.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 218, 18. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 38, s. 1
Annotation: Esej o etické stránce umění, pozici umělce ve společnosti a o společenské a kulturní "normalizaci" probíhající v USA od 80. let.
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 20, 2015, č. 2, s. 43-47
Annotation: Stať se věnuje angažovanému umění. Předneseno na Konferenci Unie českých spisovatelů (Praha, 16. 5. 2015)
Article
7
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 20, 2015, č. 3, s. 12-17
Annotation: Rozhovor; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 17).
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 5, 7. 5., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s performerem a spisovatelem, především o současné české společnosti, o povaze předlistopadového undergroundu a jeho pozdějším přerodu...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 36, 12. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 7, s. 1 a 3
Annotation: O vlastním kulturním a pedagogickém působení ovlivněném českou druhou kulturou normalizačního období.
Article
10
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [9], 2014, č. 1, březen, s. 38-42
Annotation: Rozhovor mj. o českém undergroundu a Kohoutových performerských aktivitách v USA.
Article
11
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [9], 2014, č. 1, březen, s. 58
Annotation: Vyznání úcty a lásky, v politických souvislostech.
Article
12
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 1, s. 38-39
Annotation: Básně; ukázka z nové sbírky "Vztek" (2017).
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 23, 28. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 4, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 5, 7. 1., s. 3
Annotation: Rozhovor se týká Charty 77, sametové revoluce a politických názorů na USA. Okrajově je zmíněna tvůrčí činnost M. Kohouta a jeho kniha "Proveď...
Article
16
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 34-35
Annotation: Básně ze sbírky "Vztek".
Article
17
20