By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Pavel Kohout

Pavel Kohout in 2008 Pavel Kohout (born 20 July 1928) is a Czech and Austrian novelist, playwright, and poet. He was a member of the Communist Party of Czechoslovakia, a Prague Spring participant and dissident in the 1970s until he was not allowed to return from Austria. He was a founding member of the Charter 77 movement. Provided by Wikipedia
1
2
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 192, 5.-7. 10., příl. Ego!, roč. 4, č. 40, s. 11
Ego!. -- 5. 10. 2018
Annotation: Rozhovor se věnuje čtenářství P. Kohouta.
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 51/52, 17.-30. 12., s. 96-99
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 99); datováno 14. 11. 2018.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [1], leden, s. 99-101
Annotation: Glosa o letním akrobatickém představení ve Vídni.
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 2, 15. 1.-6. 2., s. [5]
Annotation: Otevřený dopis popisující události spojené s rozhodnutím několika přátel, povětšinou Chartistů, navštívit 28. ledna 1978 v Praze železničárský...
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 13, 26. 6., příl. Divadelních novin, s. I-VI
Annotation: Rozhovor s P. Kohoutem u příležitosti jeho 90. narozenin. Kohout mluví především o svých románech, hrách a dramatických adaptacích.
Article
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 34, 20.-26. 8., s. 33
Annotation: Politický sloupek o Evropské unii.
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [4], duben, s. 18-20
Annotation: Polemický fejeton o emigraci jako reakce na Vaculíkův text otištěný v Infochu č. 2, 1984; Vídeň, 6. 4. 1984.
Article
9
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 89, 16. 4., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 16. 4. 2020
Annotation: Rozhovor se spisovatelem P. Kohoutem o jeho divadelní hře "Valná hromada v čase virů z netopýrů" a o situaci umění v době pandemie.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 13, 23. 6., Příloha Divadelních novin, s. I-VIII
Annotation: Hra P. Kohouta, kterou sepsal v době pandemie Covid-19 v rámci projektu "Hrajeme i v karanténě".
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 197, 24. 8., s. A11
Annotation: Fejeton; mj. k autorově politicky angažované literární tvorbě z doby po roce 1948.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 221, 21. 9., s. A11
Annotation: Fejeton k 70. výročí popravy J. Fučíka.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 226, 27. 9., s. A13
Annotation: Fejeton k 90. narozeninám B. Leutholda, švýcarského politika, který před rokem 1989 pomáhal českým disidentům a emigrantům.
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 166, 20. 11., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 61, 15. 8., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 61, 15. 8., s. 3
Annotation: Povídka.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 9, 11. 1., s. 16
Annotation: Komentář k sňatku V. Havla, kritika pomluv korespondenta Süddeutsche Zeitung M. Franka. Skrytě též zmíněna próza Kohoutovy dcery Indiánský...
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 15, 18. 1., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor k česko-německé deklaraci.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 30, 5. 2., s. 16
Annotation: Pokračování Kohoutovy polemiky (Místo gratulace, LN 10. 1. 1997) s německým deníkem a jeho korespondentem.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 7, 1. 4., s. 1, 7
Annotation: Silně autobiografická vzpomínka na režiséra L. Pistoria, hodnocení poválečného vývoje českého divadla a kultury.
Article