By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 6. 1., s. 11
Annotation: Biografický článek o pobytu J. Wolkera v nemocnici v Tatranské Poliance a jeho posledních dnech života.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 16, 20. 1., s. 11
Annotation: Článek o B. Němcové zachycuje poslední roky jejího života (1861-1862).
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 222, 24. 9., s. 11
Annotation: Článek osvětluje důvody, proč 18. 9. 1919 vyšly dvoje noviny mající skoro stejný název: Staré Právo lidu a Právo lidu.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 247, 24. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 43, s. 3
Annotation: Povídka.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 268, 19. 11., s. 11
Annotation: Článek o zrodu Prozatímního divadla.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 145, 24. 6., s. 11
Annotation: Článek popisuje průběh třídenního jednání Svazu československých spisovatelů v roce 1967.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 17, 21. 1., s. 11
Annotation: Článek o historii Amerického klubu dam.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 174, 30. 7., s. 11
Annotation: Článek o K. Sabinovi a o tzv. Národním soudu.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 176, 1. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 31, s. 3
Annotation: Povídka.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 297, 23. 12., s. 11
Annotation: Autobiografická povídka.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 120, 25. 5., s. 11
Annotation: Biografický článek o Z. Nejedlém. Autor přibližuje dvě události v jeho životě ze 7. 6. 1939 a 7. 6. 1945. Informace čerpá z knihy J. Křesťana...
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 138, 15. 6., s. 9
Annotation: Článek o pražských kavárnách ve 30. letech 20. století, ve kterých se scházeli umělci (zmíněni mj. členové Devětsilu a surrealisté).
Article
13
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 36, 12. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 6, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 6, 12. 2.
Annotation: Povídka.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 152, 1. 7., s. 11
Annotation: O politických událostech v rakouské monarchii, jejichž aktéry a komentátory byli mj. K. Havlíček a F. Palacký.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 20, 24. 1., s. 14
Annotation: Životopisný článek o A. Smetanovi.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 29, 4. 2., s. 11
Annotation: O plese uspořádaném českými vlastenci 5. 2. 1840.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 210, 9. 9., s. 9
Annotation: O díle Maxe Švabinského a především o vzniku jeho portrétu Julia Fučíka; ke 140. výročí malířova narození.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 276, 26. 11., příl. Toulky naší vlastí, s. 2
Annotation: O nenaplněné lásce J. Nerudy a T.M. Macháčkové.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 16, 2006, č. 18, 21. 1., příl. Toulky naší vlastí, s. 2
Annotation: Životopisný článek s mezititulky Rok 1878, Rok předcházející, Rok Jarmilky, Heydukova bolest.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 16, 2006, č. 60, 11. 3., příl. Toulky naší vlastí, s. 2
Annotation: Životopisný článek s kapitolami Strakonické inspirace, Kanálka, Dvě ženy.
Article