By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 205-214
Annotation: Studie.
Article
2
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 23, 2011, č. 1, s. 131-138
Annotation: Recenze.
Article
3
by Kokeš, Radomír D., 1982- xx0135250{{{}}}}
Published Praha : Akropolis, 2016.
Annotation: Monografie přibližuje stavbu postav, příběhů a fikčních světů na příkladu televizních seriálů, které vysvětluje skrze jejich vnitřní...
Book
4
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 28, 2016, č. 4, s. 97-124
Annotation: Studie analyzuje detektivní seriál "Modré stíny", který vznikl podle románové předlohy M. Sýkory.
Article
5
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 29, 2017, č. 4, s. 31-45
Annotation: Studie je věnována Nezvalově uvažování o filmu, zejména jeho obratu mezi roky 1925 a 1926.
Article
6
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 48, 25. 2., příl. Orientace, s. vii
Annotation: Nekrolog shrnující dílo L. Doležela.
Article
8
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 8. 2011
Annotation: Článek o souborném vydání Shakespearova díla přeloženého M. Hilským.
Article
9
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. 341-[356]
Annotation: Autor se ve své studii zabývá pojetím estetické normy u J. Mukařovského a vlivem Mukařovského konceptu normy na americké myšlení o kinematografii,...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 4, 19. 4., s. 57-61
Annotation: Rozhovor s A. Merenusem a R. D. Kokešem o naratologii, Brněnském naratologickém kroužku a úloze kritiků; připojeny bio-bibliografické poznámky...
Article
12
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 1, 15. 4., s. 267-271
Annotation: Rozhovor o vztahu mezi teorií vyprávění na jedné straně a divadelními hrami, divadelními inscenacemi a filmem na straně druhé.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 5, 10. 5., s. 18-24
Annotation: Referát z diskuse "Hledání středního proudu. Panelová diskuze o kulturním mainstreamu" (23. 3. 2017, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha).
Article
14
Annotation: Kolektivní monografie; - s medailony: Autorský tým (s. 300-309); s obr. příl. (s. 321-336); s předmluvou Intermediální poetika příběhu: úvodem...
Book
15
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá filmovou pohádkou Tři oříšky pro Popelku, předpoklady jejího vzniku, její popularitou a recepcí u nás i v...
Book
16
Other Authors: '; ...Kokeš, Radomír D., 1982- xx0135250...
Annotation: Kolektivní monografie literárních, divadelních a filmových vědců se zaměřuje na rozbor Haškovy prozaické a ideologické fikce a na díla jimi...
Book
17
18
by Martin, Adrian, 1959-
Published Praha : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2019.
Other Authors: '; ...Kokeš, Radomír D., 1982- xx0135250...
Annotation: Studie představuje autorovu disertační práci, v níž se zabývá dějinami filmového stylu a analyzuje některé pojmy filmové teorie; s Bibliografií...
Book
19