By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 25, 18. 6., s. 7
Annotation: Recenze sborníku studií o česko-ruských literárních vztazích.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 16, 16. 4., s. 2
Annotation: Medailon k jubileu 20. 4.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 35, 27. 8., s. 10
Annotation: Medailon k jubileu 30. 8.
Article
6
7
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 14, 1948, č. 11/12, 30. 12., s. 491-494
Annotation: Autor informuje o univerzitní disputaci J. Husa.
Article
8
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 14, 1948, č. 5, 31. 5., s. 233-237
Annotation: Autor připomíná některé promoční řeči, které byly v průběhu dějin prosloveny na Univerzitě Karlově.
Article
9
In: Věda a život. -- Roč. 7, 1941, s. 133-138
Annotation: Clearing je svým původem anglické slovo, které se vžilo ve většině kulturních jazyků. Jeho původní význam "vyjasnění, osvětlení" nabyl...
Article
10
In: Věda a život. -- Roč. 14, 1948, s. 233-237
Annotation: O vydání pěti promočních promluv pronesených na: Karlova univerzita mezi lety 1386-1393. Jsou to promluvy: Mikuláš z Litomyšle a Jan z Mýta....
Article
11
In: Věda a život. -- Roč. 14, 1948, s. 491-494
Annotation: O universitní disputaci Mistra: Hus Jan z roku 1411.
Article
12
In: Lidové noviny. -- Roč. 39, 1931, č. 542, 30. 10., s. 7
Annotation: K stému výročí narození zakladatele časopisu: Sonnemann Leopold a 75. výročí založení časopisu.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 2, 9. 1., s. 2
Annotation: Vzpomínka Čapkova kolegy z Lidových novin, mj. o jeho vztahu k etymologii, příspěvcích v rubrice Ze života slov a jeho sbírce gramofonových desek.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 12, 19. 3., s. 5
Annotation: Recenze v rubrice Krátce o knihách.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 13, 26. 3., s. 5
Annotation: Recenze v rubrice Krátce o knihách.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 42, 15. 10., s. 9
Annotation: Zpráva o zahájení výstavy k 120. výročí autorova narození.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 46, 12. 11., s. 6
Annotation: Medailon klasického filologa u příležitosti chystaného otevření jeho pamětní síně v muzeu ve Vysokém Mýtě 12. 11.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 52, 31. 12., s. 6
Annotation: O výstavě v Národním muzeu k jubileu L. N. Tolstého.
Article
20